Vis emner under Forside

Brændeovne er en særlig kilde til luftforurening med især partikler. For miljøets og vor fremtids skyld har Miljøministeriet udarbejdet en skærpet brændeovnsbekendtgørelse, som er trådt i kraft den 31. december 2015. Formålet med de strengere krav er at mindske udledning af blandt andet sundhedsskadelige partikler.

Det er vigtigt at du som brændeovnsbruger er opmærksom på de nye regler. Lovændringerne betyder blandt andet at mange brændeovne og -kedler ikke længere kan tilsluttes, sælges eller overdrages lovligt. Overtrædelser af bekendtgørelsen kan medføre bøde og i værste tilfælde fængselsstraf. Læs mere om de retningslinjer der gælder når du handler brændeovn og lignende fyringsanlæg, og få gode råd om korrekt fyring.

Du finder også mange gode informationer på Miljøstyrelsens brændefyringsportal.


 
Indholdsansvarlig Tina Stabell Olesen, to@horsens.dk