Vis emner under Forside

Magtanvendelse overfor voksne

Magtanvendelsesreglerne på voksenområdet omfatter personer med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne, der får personlig og praktisk hjælp samt socialpædagogisk bistand, behandling eller aktiverende tilbud efter servicelovens bestemmelser, og som ikke samtykker i en foranstaltning efter §§ 125-120. 

Formålet med Servicelovens regler om magtanvendelse er at begrænse denne, og andre indgreb i selvbestemmelsesretten, til det absolut nødvendige. Magtanvendelse kan, efter Serviceloven, bestå i:

  • Anvendelse af personlige alarm- eller pejlesystemer og særlige døråbnere
  • Akut fastholdelse for at undgå personskade
  • Fastholdelse i personlige hygiejnesituationer 
  • Tilbageholdelse i boligen
  • Anvendelse af fastspænding med bløde stofseler i kørestol mv. 
  • Optagelse i særlige botilbud uden samtykke

Da der er tale om indgreb i den personlige selvbestemmelse, må magt kun anvendes som en sidste udvej, når alle pædagogiske midler er udtømt, og det er absolut nødvendigt for at undgå væsentlig personskade.


Informationspjece om magtanvendelse fra Servicestyrelsen

Servicestyrelsen har i 2012 udgivet en pjece til borgere og pårørende om magtanvendelse i forhold til personer med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne. Pjecen kan bestilles på Servicestyrelsen hjemmeside eller downloades fra højremenuen.


Procedurer for indberetning og ansøgning:

Hver gang der iværksættes indgreb i den personlige frihed, skal indgrebet registreres af det personale, som har det daglige ansvar for borgeren, og indberettes til den tilsynsførende i Handicap og Ældrerådgivningen der behandler indberetningerne.

Skemaer til registrering og indberetning af magtanvendelse overfor voksne jvf. servicelovens regler kan hentes på Socialstyrelsens hjemmeside

Skema til ansøgning om forudgående tilladelse til magtanvendelse findes her

Årlig beretning

Velfærds- og Sundhedsudvalget modtager en årlig beretning om magtanvendelse på Horsens Kommunes tilbud. 


 
Indholdsansvarlig Mette Møller Johannesen, mmjo@horsens.dk