Vis emner under Forside

 

Tilsyn

Horsens Kommune fører tilsyn med de private og kommunale tilbud for voksne på det sociale område efter gældende regler i retssikkerhedsloven og serviceloven. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne løses på. I Horsens Kommune føres det generelle driftsorienterede tilsyn af Velfærds- og Sundhedsstaben.

Du kan læse mere om tilsyn, i forhold til voksne med vedvarende funktionsnedsættelse, i underpunkt i venstremenuen.

Magtanvendelse

Horsens Kommune har pligt til at yde omsorg også til de borgere, som ikke er i stand til at sige ja tak til hjælpen. Hjælpen må ikke gennemføres med tvang med mindre bestemte betingelser er opfyldt. Derfor har vi reglerne om magtanvendelse.

Du kan læse mere om magtanvendelse overfor voksne i underpunkterne i venstremenuen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


For yderligere oplysninger kontakt


Handicap og Ældrerådgivningen

Rådgivningsteam

Tlf.nr. 76 29 45 00

mandag - fredag kl. 8.30 - 13.00


Sagsbehandlere i afdelingen

Træffes mandag, tirsdag, torsdag og fredag kl. 8.30 - 9.30

Send sikker mail til:

myndighed@horsens.dk

Indholdsansvarlig Mette Møller Johannesen, mmjo@horsens.dk