Vis emner under Forside

 Ledsagerordning for 18 - 67 årige

Er du mellem 18 og 67 år, og kan du ikke færdes alene udenfor dit hjem på grund af dit handicap, kan du søge om en ledsager.

Hvis du er bevilliget ledsagelse, før du fylder 67 år, bevare du retten til ledsagelse efter det fyldte 67 år.

Ordningen gælder alene for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Formålet med ordningen er at give handicappede mulighed for selvstændighed, valgfrihed og ansvar for egen tilværelse.

Du har ret til 15 timers ledsagelse om måneden, og du bestemmer selv hvilke aktiviteter, du ønsker ledsagelse til. Du kan spare timerne op indenfor en periode på 6 måneder. 

Der er mulighed for at et årligt tilskud på 866 kr. til dækning af udgifter for ledsageren til f.eks. busbillet, biografbillet eller lignende 

Mere Information om ledsagerordning kan findes Her


Ønsker du at ansøge om en ledsager

Find ansøgningsskema Her 

Ansøgningsskema i PDF


Udgifter

Du skal selv betale din ledsagerens udgifter både befordring og andre aktiviteter under ledsagelsen.
Find Ansøgnings blanket om betaling af udgifter til befordring mv. Her

Find ansøgnings blanket af betaling af udgifter til befordring PDF

 


For yderligere oplysninger kontakt


Handicap og Ældrerådgivningen

Rådgivningsteam

Tlf.nr. 76 29 45 00

mandag - fredag kl. 8.30 - 13.00


Sagsbehandlere i afdelingen

Træffes mandag, tirsdag, torsdag og fredag kl. 8.30 - 9.30

Send sikker mail til:

myndighed@horsens.dk

Indholdsansvarlig Mette Møller Johannesen, mmjo@horsens.dk