Vis emner under Forside

Er du voksen og har du en kombineret syns- og hørenedsættelse i alvorlig grad, har du mulighed for at søge om en kontaktperson. En kontaktperson kan bidrage til, at du kan leve dit liv så normalt som muligt på trods af dine udfordringer.

Kontaktpersonen kan for eksempel hjælpe dig, ledsage dig og være bindeled hvis du vil:

  • Orientere dig om det der sker i hverdagen, læse avis, se TV
  • Oversætte breve, betale regninger
  • På indkøb, på besøg, til fritidsaktiviteter 
  • Kommunikere med myndigheder, postkontor, bank.

Du er med til at finde og godkende kontaktpersonen, og kommunen ansætter vedkomne.

Sådan søger du

kontakt venligst Handicap og Ældrerådgivning.


For yderligere oplysninger kontakt


Handicap og Ældrerådgivningen

Rådgivningsteam

Tlf.nr. 76 29 45 00

mandag - fredag kl. 8.30 - 13.00


Sagsbehandlere i afdelingen

Træffes mandag, tirsdag, torsdag og fredag kl. 8.30 - 9.30

Send sikker mail til:

myndighed@horsens.dk

Indholdsansvarlig Mette Møller Johannesen, mmjo@horsens.dk