Vis emner under Forside

Herunder kan du finde referater og - hvis mødet ikke er holdt endnu - dagsordner for møder i Handicaprådet.

2018

Dagsorden til konstituerende møde 26. februar 2018

Bilag til pkt 1 - Oversigt over medlemmer og suppleanter

Bilag til pkt 4 - Mødekalender 2018

Bilag til pkt 5 - Handicapråd - Den gode praksis

Bilag til pkt 6 - Retningslinjer for ydelser af diæter m.v.

Bilag til pkt 6 - Vedtægter for Handicaprådet ved Horsens Kommune 2018-2021

Bilag til pkt 7 - Forretningsorden for Handicaprådet ved Horsens Kommune

Bilag til pkt 8 - Notat - Krav om fortrolighed, når kravspecifikationer ifm udbud

Bilag til pkt 8 - Redegørelse for høringer og principper handicaprådet februar 2018

Bilag til pkt 8 - Udbud af hjælpemidler - høring i Handicaprådet 

 

Referat fra møde 25. januar 2018

Bilag til pkt 1 - Præsentation Helbredstillæg og udvidede helbredstillæg

Bilag til pkt 2 - Indsatskatalog - Kvalitetsstandarder for udvalgte hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning

Bilag til pkt 3 - Årsberetning 2017

Bilag til pkt 4 - Ny placering af handicapparkeringsplads

 

2017

Referat af møde 14. december 2017

Bilag til pkt 4 - Handicapkørsel for blinde og svagtsynede

Bilag til pkt 5 - Buskort til 65 årige samt førtidspensionister

 

Referat af møde 12. oktober 2017

Bilag til pkt 2 - Gavle mod øst og vest

Bilag til pkt 2 - Facader mod nord og syd

Bilag til pkt 2 - Tværsnit D-D

Bilag til pkt 2 - Stueplan fremtidig forhold

Bilag til pkt 3 - Dialogmøde

Bilag til pkt 5 - økonomisk oversigt - Budgetaftale 2018

Bilag til pkt 5 - Investeringsoversigt 2018-2015

Bilag til pkt 5 - Aftaletekst for budget 2018

Bilag til pkt 5 - Budget 2018 uddrag fra budgetaftalen

Bilag til pkt 7 - Indsatskatalog - Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance

 

REFERAT af møde 24. august 2017

Bilag til pkt 3 - Lovgivning - LBKG20161345 - §37 a

Bilag til pkt 3 - Lovning - BKG2016.1338 - §§26 og 27

Bilag til pkt 3 - Lovgivning - LFF2004-2005 2 39 - bemærkninger til nr. 18

Bilag til pkt 3 - Oplæg - Handicaprådets sammensætning

Bilag til pkt 4 - Udkast til Rammeaftale 2018

Bilag til pkt 4 - Oplæg - Rammmeaftale 2018

Bilag til pkt 6 - Oversigt Tilsyn Tilbud til voksne med væsentlige betydelige funktionsnedsættelser

Bilag til pkt 7 - Handicappris Pressemeddelelse 2017

Bilag til pkt 7 - Ansøgningsskema til Handicappris 2017

REFERAT af møde den 1. juni 2017

Bilag til pkt. 1 - Kvalitetsstandard - støtte og kontaktperson - serviceloven § 99.3

Bilag til pkt. 2 - Orientering om CSU

Bilag til pkt. 2 - Orientering om tiltag vedrørende hjemløse

Bilag til pkt. 3 - Hovedpunkter fra evaluering af Mestringsenheden

Bilag til pkt. 4 - Strategi Specialundervisning og Specialrådgivning

Bilag til pkt. 5 - Fussingsvej 19

Bilag til pkt 7 - Indsatskatalog - Kvalitetsstandard for omsorgstandplejen

Bilag til pkt 8 - Handicappolitik - en fælles opgave

REFERAT af møde 31. marts 2017

Bilag til pkt. 1 - Årsberetning 2016

Bilag til pkt. 1 - Kvalitetstemaer for tilsyn Voksne med betydelige funktionsnedsættelser

Bilag til pkt. 1 - Bedømmelse Tilbud til voksne med betydelige funktionsnedsættelser

Bilag til pkt. 1 - Tilsynsrapport Cafè Amalie

Bilag til pkt. 1 - Tilsynsrapport Bygholm Sø Camping

Bilag til pkt. 1 - Tilsynsrapport Ekstern Beskæftigelse

Bilag til pkt. 1 - Tilsynsrapport Dagcentret Islandsvej 1

Bilag til pkt. 2 - Rammerne for budget 2018 på Handicapområdet

Bilag til pkt. 4 - Præsentation af kommende udbud 2017

Bilag til pkt. 6 - Årshjul for Rammeaftaler

Bilag til pkt. 6 - Skabelon for Rammeaftale 2018

Bilag til pkt. 7 - Procesplan Handicappolitik

REFERAT af møde 26. januar 2017

Bilag til pkt 1 - Oplæg til Handicapråd fra TM

Bilag til pkt 2 - Sammenhængende Udsattepolitik for Horsens kommune

Bilag til pkt 3 - Fælleskommunalt rammepapir for voksenhandicapområdet

Bilag til pkt 3 - Fælleskommunalt rammepapir handicap Horsens Kommune

Bilag til pkt 4 - Handicaprådets årsberetning 2016

Bilag til pkt 5 - Vedtægter

Bilag til pkt 5 - Forretningsorden

Bilag til pkt 5 - Notat krav om fortrolighed, når kravspecifikationer ifm udbud sendes i høring i handicaprådet

Bilag til pkt 5 - Redegørelse for høringer og principper handicaprådet - januar 2017

Bilag til pkt 6 - Mødeplan 2017

Bilag til pkt 7 - Handicaprådets årsplan 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


For yderligere oplysninger kontakt

Handicaprådet

 

Formand Jette Birgitte Pedersen

Email: jettebirgitte@stofanet.dk

Tlf. 30660713

 

Næstformand Ellen T. Schmidt

Email: etc@horsens.dk

Tlf. 23 69 93 35

 

Sekretær Kirstens Schmidt

Email: sskis@horsens.dk

Tlf. 76 29 36 63

 

Indholdsansvarlig Kirsten Schmidt, sskis@horsens.dk