Vis emner under Forside

Herunder kan du finde referater og - hvis mødet ikke er holdt endnu - dagsordner for møder i Handicaprådet.

2017

Referat af møde 12. oktober 2017

Bilag til pkt 2 - Gavle mod øst og vest

Bilag til pkt 2 - Facader mod nord og syd

Bilag til pkt 2 - Tværsnit D-D

Bilag til pkt 2 - Stueplan fremtidig forhold

Bilag til pkt 3 - Dialogmøde

Bilag til pkt 5 - økonomisk oversigt - Budgetaftale 2018

Bilag til pkt 5 - Investeringsoversigt 2018-2015

Bilag til pkt 5 - Aftaletekst for budget 2018

Bilag til pkt 5 - Budget 2018 uddrag fra budgetaftalen

Bilag til pkt 7 - Indsatskatalog - Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance

 

REFERAT af møde 24. august 2017

Bilag til pkt 3 - Lovgivning - LBKG20161345 - §37 a

Bilag til pkt 3 - Lovning - BKG2016.1338 - §§26 og 27

Bilag til pkt 3 - Lovgivning - LFF2004-2005 2 39 - bemærkninger til nr. 18

Bilag til pkt 3 - Oplæg - Handicaprådets sammensætning

Bilag til pkt 4 - Udkast til Rammeaftale 2018

Bilag til pkt 4 - Oplæg - Rammmeaftale 2018

Bilag til pkt 6 - Oversigt Tilsyn Tilbud til voksne med væsentlige betydelige funktionsnedsættelser

Bilag til pkt 7 - Handicappris Pressemeddelelse 2017

Bilag til pkt 7 - Ansøgningsskema til Handicappris 2017

REFERAT af møde den 1. juni 2017

Bilag til pkt. 1 - Kvalitetsstandard - støtte og kontaktperson - serviceloven § 99.3

Bilag til pkt. 2 - Orientering om CSU

Bilag til pkt. 2 - Orientering om tiltag vedrørende hjemløse

Bilag til pkt. 3 - Hovedpunkter fra evaluering af Mestringsenheden

Bilag til pkt. 4 - Strategi Specialundervisning og Specialrådgivning

Bilag til pkt. 5 - Fussingsvej 19

Bilag til pkt 7 - Indsatskatalog - Kvalitetsstandard for omsorgstandplejen

Bilag til pkt 8 - Handicappolitik - en fælles opgave

REFERAT af møde 31. marts 2017

Bilag til pkt. 1 - Årsberetning 2016

Bilag til pkt. 1 - Kvalitetstemaer for tilsyn Voksne med betydelige funktionsnedsættelser

Bilag til pkt. 1 - Bedømmelse Tilbud til voksne med betydelige funktionsnedsættelser

Bilag til pkt. 1 - Tilsynsrapport Cafè Amalie

Bilag til pkt. 1 - Tilsynsrapport Bygholm Sø Camping

Bilag til pkt. 1 - Tilsynsrapport Ekstern Beskæftigelse

Bilag til pkt. 1 - Tilsynsrapport Dagcentret Islandsvej 1

Bilag til pkt. 2 - Rammerne for budget 2018 på Handicapområdet

Bilag til pkt. 4 - Præsentation af kommende udbud 2017

Bilag til pkt. 6 - Årshjul for Rammeaftaler

Bilag til pkt. 6 - Skabelon for Rammeaftale 2018

Bilag til pkt. 7 - Procesplan Handicappolitik

REFERAT af møde 26. januar 2017

Bilag til pkt 1 - Oplæg til Handicapråd fra TM

Bilag til pkt 2 - Sammenhængende Udsattepolitik for Horsens kommune

Bilag til pkt 3 - Fælleskommunalt rammepapir for voksenhandicapområdet

Bilag til pkt 3 - Fælleskommunalt rammepapir handicap Horsens Kommune

Bilag til pkt 4 - Handicaprådets årsberetning 2016

Bilag til pkt 5 - Vedtægter

Bilag til pkt 5 - Forretningsorden

Bilag til pkt 5 - Notat krav om fortrolighed, når kravspecifikationer ifm udbud sendes i høring i handicaprådet

Bilag til pkt 5 - Redegørelse for høringer og principper handicaprådet - januar 2017

Bilag til pkt 6 - Mødeplan 2017

Bilag til pkt 7 - Handicaprådets årsplan 2017

2016

REFERAT fra møde 24. november 2016

Bilag til pkt 2 Temaorientering - Kommunikation og Teknologi

Bilag til pkt 3 Sundhed med vilje

Bilag til pkt 4 Forslag til Trafikplan 2017 

Bilag til pkt 5 Kvalitetsstandard - Aktivitets- og samværestilbud SL§104

Bilag til pkt 6 Kvalitetsstandard - Socialpædagogisk støtte SL§85

Bilag til pkt 7 Vedtægter Handicapråd 2014 - 2017

Bilag til pkt 7 Forretningsorden Handicapråd 2014 - 2017

Bilag til pkt 7 Notat krav om fortrolighed, når kravspecifikationer ifm. udbud sendes i høring i Handicaprådet

Bilag til pkt 7 Notat udbud på hjælpemidler - høring i Handicaprådet

Bilag til pkt 7 Redegørelse for høringer og principper - Handicaprådet maj 2014

REFERAT fra møde den 13. oktober 2016

Bilag til pkt 2 Oplæg fra Uddannelses- og Arbejdsmarked

Bilag til pkt 4 Nye muligheder Hanstedholm

Bilag til pkt 3 Mad og Måltidspolitik

Bilag til pkt 6 Ung i Gang - Omlægning af indsatsen ved CSU for unge i aldersgruppen 18-30 år

Bilag til pkt 6 Omlægning af indsatsen ved CSU for misbrugere over 30 år

Bilag til pkt 7 AS Plads visualisering

 

REFERAT fra møde den 18. august 2016

Bilag til pkt 3 Uddrag af KL sektorskrivelse 54 til budgetvejledning 2017

Bilag til pkt 3 Bilag til Rammeaftale 2017

Bilag til pkt 3 Afrapportering på den Centrale Udmelding vedr. borgere med svære spiseforstyrrelser

Bilag til pkt.3 Rammeaftale 2017 det sociale område - Udviklingsstrategi og Styringsaftale

Bilag til pkt 6 Udkast Ansøgningsskema til handicappris 2016

Bilag til pkt 6 Udkast Handicappris Pressemeddelelse 2016

REFERAT fra møde den 16. juni 2016

Bilag til pkt 2 Oplæg Familie og Forebyggelse

Bilag til pkt 2 Oplæg Handicap, Psykiatri, Socialt Udsatte

Bilag til pkt 3 Borgerrådgiverens beretning 2015

Bilag til pkt 4 Oplæg Udbud af kørsel

Bilag til pkt 5 Oplæg Implementering og evaluering af veteranstrategi

Bilag til pkt 6 Udmøntning af økonomi i forhold til værdighedspolitikken

Bilag til pkt 6 Udskrift af Velfærds- og Sundhedsudvalgets referat 25. maj 2016 - budgetforslag 2017

Bilag til pkt 6 Indsatskatalog tilpasning af service budget 2017

Bilag til pkt 7 Erhvervet Hjerneskade

Bilag til pkt 7 Hjernesagen - Ærespristale til Horsens Kommune

REFERAT fra møde den 14. april 2016

Bilag til pkt. 3 Ankestyrelsens praksisundersøgelse om kommunernes tilbud til borgere med sjældne handicap og erhvervet hjerneskade

Bilag til pkt. 5 Handicappolitik 2011 - 2014

Bilag til pkt. 5 Status på Handicappolitik 2013

Bilag til pkt. 5 Plan for revision af handicappolitikken marts 2016

 

REFERAT fra møde 11. februar 2016

Bilag til pkt 2 Høringsbrev 

Bilag til pkt 3 Årsberetning 2015 Tilsyn

Bilag til pkt 3 Kvalitetstemaer for Tilsyn

Bilag til pkt 3 Bedømmelse

Bilag til pkt 3 Tilsynsrapport Gnisten

Bilag til pkt 3 Tilsynsrapport Stoppestedet

Bilag til pkt 3 Tilsynsrapport ØPH §103

Bilag til pkt 3 Tilsynsrapport ØPH §104

Bilag til pkt 4 Fritidstilbud for børn, unge og voksne med handicap

Bilag til pkt.5 Årsberetning 2015

Bilag til pkt. 6 Årsplan 2016

 

 

2015

Referat fra møde den 19. februar 2015

Referat fra møde den 23. april 2015

Referat fra møde den 27. august 2015

Referat fra møde den 7. oktober 2015

Referat fra møde den 22. oktober 2015

Referat fra møde den 10. december 2015

 

2014 

Referat fra møde den 4. december 2014

Referat fra møde den 18. september 2014

Referat fra møde den 26. juni 2014

Referat fra møde den 8. maj 2014

Referat fra konstituerende møde den 11. marts 2014 

Referat fra møde nr. 24 den 23. januar 2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


For yderligere oplysninger kontakt

Handicaprådet

 

Formand Jette Birgitte Pedersen

Email: jettebirgitte@stofanet.dk

Tlf. 30660713

 

Næstformand Ellen T. Schmidt

Email: etc@horsens.dk

Tlf. 23 69 93 35

 

Sekretær Kirstens Schmidt

Email: sskis@horsens.dk

Tlf. 76 29 36 63

 

Indholdsansvarlig Kirsten Schmidt, sskis@horsens.dk