Vis emner under Forside
Har du betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der gør at du har brug for en der hjælper dig i det daglige? Så har du måske mulighed for ansøge om Borgerstyret personlig assistance (BPA).

Du har mulighed for at søge om Borgerstyret personlig assistance (BPA), hvis dit handicap betyder at:

  • Du har behov for personlige hjælp og pleje, og for støtte til at løse nødvendige praktiske opgaver i hjemmet i mere end 20 timer om ugen (lille hjælperordning/lille BPA)
  • Du har et massivt behov for støtte til pleje, overvågning og/eller ledsagelse (stor hjælperordning/stor BPA).

Arbejdsleder og arbejdsgiver

Det er en betingelse at du kan fungere som arbejdsleder for hjælperne. Og som udgangspunkt også som arbejdsgiver, med mindre du vælger at overgive arbejdsgiveransvaret til en nærtstående, en forening eller en privat virksomhed, der agerer arbejdsgiver for hjælperne.

Omfanget af behovet for hjælp

Kommunen udmåler din hjælp efter en konkret og individuel vurdering, hvor der er taget stilling til hvor stort dit hjælpebehov er og hvornår hjælpen skal ydes. Udmålingen foretages i samarbejde med dig og den fornødne sagkundskab og bistand. En BPA ordning kan, efter dit ønske, kombineres med anden hjælp.

Regnskabsskema

Du, eller den du har overdraget ansvaret som arbejdsgiver, skal lave et årligt regnskab til Horsens Kommune for anvendelse af det udbetalte tilskud. Regnskabet skal aflægges den 15. februar hvert år. Krav og skema til brug for regnskab findes her.

Råd og undervisning i at være arbejdsleder og arbejdsgiver

Søger du råd og vejledning om rollen som arbejdsleder og arbejdsgiver, så kan du kontakte rådgivningsfunktionen på BPA-arbejdsgiver.dk.

Du kan også tage et e-læringskursus hos Socialstyrelsen, specifikt for borgere der har Borgerstyret Personlig Assistance. Gå direkte til e-læringskurset her. Kurset underviser dig for eksempel i: Samarbejdsts veje og vildveje; Ansættelse af hjælpere; Personalejura; Arbejdsmiljø; Ledelse, kommunikation og konflikthåndtering.

Der findes en række materialer du kan hente nyttig information i, herunder et udsnit af de vigtigste:

Vejledning om respirationshjælp og Borgerstyret personlig assistance på Retsinformations hjemmeside.

Vejledning vedrørende BPA på Socialstyrelsens hjemmeside.

BPA - Puslespil eller pakkeløsning udgivet af den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet, DUKH 

Horsens Kommunes Brugerhåndbog om Borgerstyret Personlig Assistance


For yderligere oplysninger kontakt


Handicap og Ældrerådgivningen

Rådgivningsteam

Tlf.nr. 76 29 45 00

mandag - fredag kl. 8.30 - 13.00


Sagsbehandlere i afdelingen

Træffes mandag, tirsdag, torsdag og fredag kl. 8.30 - 9.30

Send sikker mail til:

myndighed@horsens.dk

Indholdsansvarlig Marianne Pia Arnfjord, mpa@horsens.dk