Vis emner under Forside

 

Vil du gerne bruge dine ressourcer og kompetencer i en arbejdssammenhæng, kan støttet beskæftigelse måske være noget for dig. Det forudsætter at:

  • Du er under 65 år
  • Har et betydeligt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne
  • Eller har sociale problemer som gør at du ikke kan fastholde beskæftigelse på normale vilkår eller gennem tilbud i anden lovgivning.

Støttet beskæftigelse kan foregå forskellige steder, for eksempelvis i beskyttede værksteder og private virksomheder.

Læs mere om Horsens Kommunes forskellige muligheder for støttet beskæftigelse her. 

Løn

Aflønning sker i videst mulig omfang efter indsats og arbejdsvurdering.

Udgifter til transport

Når du arbejder i støttet beskæftigelse, skal du selv sørge for udgifter til transport til og fra virksomheden inden for en afstand af 10 km. Nødvendige udgifter derudover afholdes af kommunen til billigst mulig befordring.

 


For yderligere oplysninger kontakt


Handicap og Ældrerådgivningen

Rådgivningsteam

Tlf.nr. 76 29 45 00

mandag - fredag kl. 8.30 - 13.00


Sagsbehandlere i afdelingen

Træffes mandag, tirsdag, torsdag og fredag kl. 8.30 - 9.30

Send sikker mail til:

myndighed@horsens.dk

Indholdsansvarlig Mette Møller Johannesen, mmjo@horsens.dk