Vis emner under Forside

Har du en betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, så kan du i aktivitets- og samværstilbud udfolde dig sammen med andre. Aktivitets- og samværstilbud kan for eksempel være dagtilbud, væresteder, sociale cafeer, varmestuer, daghjem og klubber. Der findes både tilbud med visitation og åbne tilbud uden visitation.

Brugerbetaling
Se under det enkelte tilbud.

Transportsudgifter
Kommunen afholder udgift til transport til et aktivitets- og samværstilbud, som du er visiteret til.

 

Læs mere om Horsens Kommunes aktivitets og samværtilbud 

 

 


For yderligere oplysninger kontakt


Handicap og Ældrerådgivningen

Rådgivningsteam

Tlf.nr. 76 29 45 00

mandag - fredag kl. 8.30 - 13.00


Sagsbehandlere i afdelingen

Træffes mandag, tirsdag, torsdag og fredag kl. 8.30 - 9.30

Send sikker mail til:

myndighed@horsens.dk

Indholdsansvarlig Mette Møller Johannesen, mmjo@horsens.dk