Vis emner under Forside

Passer du som ægtefælle, forældre eller nær pårørende en hjemmeboende voksen med et nedsat fysisk eller psykisk handicap har kommunen pligt til at tilbyde dig afløsning eller aflastning.

  • Ved afløsning kan der være tale om hjælp i hjemmet hvor du afløses af en anden.
  • Ved aflastning kan der være tale om et midlertidigt dag eller døgnophold på et botilbud. Her får den hjemmeboende voksne tilbud om at deltage i aktiviteter sammen med botilbuddets faste beboere. 

Formålet er at støtte dig i at drage omsorg for den pleje- og omsorgskrævende voksne, så denne fortsat kan bo hjemme.

Hvordan skal du søge om hjælp?

Ønsker du at ansøge om afløsning eller aflastning jvf. Servicelovens §§ 84, 85 og 107, skal du sende din ansøgning til Handicap og Ældrerådgivningen.

Ansøgningen vil blive videregivet til en sagsbehandler, som vil kontakte dig, når sagsbehandlingen påbegyndes.


For yderligere oplysninger kontakt


Handicap og Ældrerådgivningen

Rådgivningsteam

Tlf.nr. 76 29 45 00

mandag - fredag kl. 8.30 - 13.00


Sagsbehandlere i afdelingen

Træffes mandag, tirsdag, torsdag og fredag kl. 8.30 - 9.30

Send sikker mail til:

myndighed@horsens.dk

Indholdsansvarlig Mette Møller Johannesen, mmjo@horsens.dk