Vis emner under Forside

 

Billede af elscooter.Hjemløs mand.Kvinde i kørestol, blå himmel

Alle voksne i Horsens Kommune skal have mulighed for et godt og aktivt liv med oplevelser, udfordringer og ansvar for eget liv. Den enkeltes ressourcer skal understøttes og udvikles, sådan at alle borgere, uanset funktionsevne, får mulighed for at leve et almindeligt, dagligdags liv.

Borgere med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, eller særlige sociale problemer, tilbydes træning og støtte til at kunne mestre eget liv og bo og leve så selvstændigt som muligt.

Handicap- og Ældrerådgivningen gør opmærksom på at vi i videst mulig omfang tilstræber en gennemgående sagsbehandler. Der vil forekomme skift af sagsbehandlere. Der vil dog altid være en sagsbehandler som kan behandle din sag eller henvendelse

Horsens Kommune har etableret en bred vifte af tilbud. Du kan læse mere om dem her.


For yderligere oplysninger kontakt


Handicap og Ældrerådgivningen

Rådgivningsteam

Tlf.nr. 76 29 45 00

mandag - fredag kl. 8.30 - 13.00


Sagsbehandlere i afdelingen

Træffes mandag, tirsdag, torsdag og fredag kl. 8.30 - 9.30

Send sikker mail til:

myndighed@horsens.dk

 
Indholdsansvarlig Mette Møller Johannesen, mmjo@horsens.dk