Vis emner under Forside

Du kan søge om kortvarig kontanthjælp i Borgerservice. Kortvarig kontanthjælp er kontanthjælp du modtager i under 2 måneder.

Det kan eksempelvis dreje sig om kontanthjælp i forbindelse med nyuddannelse, hvor du først er dagpengeberettiget efter en måned.

Der kan også være tale om en kortere periode imellem to arbejdsforhold. Hvis dette er tilfældet, skal du kunne dokumentere at have fået nyt arbejde i form af en ansættelseskontrakt.

Når du søger om kortvarig kontanthjælp er der en række dokumenter som skal vedhæftes ansøgningen. Dette er følgende:

 1. Dokumentation på formue (engagementsoversigt / kontooversigt) VIGTIG
 2. Posteringsoversigt for de sidste 3 måneder fra din nemkonto VIGTIG
 3. Dokumentation for boligudgifter (husleje, vand, varme, el, mv.) VIGTIG
 4. Fyreseddel eller anden form for dokumentation for arbejdsophør
 5. Dokumentation for arbejdsstart
 6. Dokumentation for tvungen ferie
 7. Dokumentation for udlandsophold
 8. Skrivelse fra fagforening eller A-kasse
 9. Skrivelse fra uddannelsessted
 10. Skrivelse fra sygedagpenge
 11. Eksamensbevis
 12. Samtykkeerklæring
 13. Støttemeddelelse fra SU-styrelsen

Hvis du er i tvivl om hvilke dokumenter du skal vedlægge, kan du kontakte BorgerService, team 2. 
 
Indholdsansvarlig Flemming Hartmann, skfl@horsens.dk