Vis emner under Forside

Spørgsmål om beregning og udbetaling af førtidspension skal ske til Udbetaling Danmark.

Horsens Kommune vurderer, hvornår der er grundlag for at rejse en sag om førtidspension. 

Hvis du som borger selv søger førtidspension, bliver din ansøgning afgjort ud fra de oplysninger, der allerede ligger på sagen. 

Det er Horsens Kommunes Jobcenter, der behandler ansøgninger om førtidspension. 

Ekspeditionstid

Fra en sag er rejst, til der er truffet en afgørelse, vil der normalt gå højst 3 måneder. Afgørelsen træffes af Det kommunale Pensionsnævn.


Vil du vide mere om førtidspension?

 


Indholdsansvarlig Flemming Hartmann, skfl@horsens.dk