Vis emner under Forside
For at blive opstillingsberettiget til folketingsvalg skal et nyt parti først anmeldes for økonomi- og indenrigsministeren.

Opstilling af et nyt parti til folketingsvalg

For at blive opstillingsberettiget til folketingsvalg skal et nyt parti først anmeldes for økonomi- og indenrigsministeren. Det skal ske senest kl. 12 femten dage før folketingsvalget (valgdagen). Med anmeldelsen skal partiet indlevere erklæringer fra et antal vælgere, der mindst svarer til 1/175 af samtlige gyldige stemmer ved det sidst afholdte folketingsvalg, for tiden mindst 20.260 vælgere.

 

Udfyldning og attestation af vælgererklæringen 

Vælgererklæringen skal være udfyldt med tydelig angivelse af vælgerens navn, personnummer og bopæl samt være underskrevet og dateret af vælgeren personligt (i hånden). Vælgererklæringen skal endvidere være attesteret af folkeregistret i vælgerens bopælskommune. Ved attestationen tjekker folkeregistret blandt andet, om vælgeren har valgret til Folketinget eller Europa-Parlamentet, samt om vælgererklæringen er korrekt udfyldt med vælgerens navn og adresse med videre.

Partiet (eller eventuelt vælgeren selv) skal sørge for, at vælgererklæringerne bliver sendt til attestation i folkeregistret i vælgerens bopælskommune, inden partiet anmeldes for økonomi- og indenrigsministeren.

Efter attestation sender folkeregistret den enkelte vælgererklæring til den pågældende vælger. Vælgeren skal derefter selv sende den attesterede vælgererklæring til partiet, hvis vælgeren fortsat ønsker at deltage i anmeldelsen af partiet.

En vælgererklæring bliver ikke talt med, selvom den er korrekt udfyldt, underskrevet og attesteret, hvis den
  1.  er afgivet 18 måneder eller mere før den dato, partiet anmeldes for økonomi- og indenrigsministeren, eller
  2. er afgivet af en vælger, der allerede har deltaget i anmeldelsen af et andet parti.
Man er ikke forpligtet til at stemme på det nye parti, hvis man har deltaget i anmeldelsen af partiet ved at udfylde en vælgererklæring for partiet.


For yderligere oplysninger kontakt

BorgerService Horsens

Rådhustorvet 4
8700 Horsens


Tlf.: 76 29 21 25
E-mail: borgerservice@horsens.dk
Indholdsansvarlig Flemming Hartmann, skfl@horsens.dk