Vis emner under Forside

Hvis kommunen har givet et påbud om at forbedre rensningen af  husspildevand, gives også et tilbud om et kontraktligt medlemskab af Kloakforsyningen. Tilbuddet gælder kun for helårsbeboelse.

Hvis der ønskes kontraktligt medlemskab af Kloakforsyningen skal du kontakte:

Samn Forsyning ApS
Alrøvej 11
8700 Horsens

www.samn.dk

mail@samn.dk


Indholdsansvarlig Karina Egebjerg, Kae@horsens.dk