Vis emner under Forside
For at hjælpe fisken og sikre renere vandløb bør du hælde dit forurenede vand i toilettet eller håndvasken, dermed kommer det forbi et renseanlæg før det ender i vandmiljøet. Det forurenede vand kunne eksempelvis stamme fra bilvask eller rensning af havemøbler. Hvis du har maling, terpentin eller andre kemikalie rester skal de afleveres på en genbrugsstation.
Afløbsrens og afkalkningsmidler skal afleveres som farligt affald på en genbrugsstation.

Hvis dit tag, fliser eller møbler skal renses for alger, skal du helst gøre det uden brug af skadelige kemikalier. Hvis du er nødt til at bruge kemikalier, skal du følge brugsanvisningen, og du må ikke forurene vandmiljøet eller jorden. 

Se flere tips og miljøstyrelsens råd.

Skal bilen vaskes, bør det foregå i en vaskehal, så olie og tungmetaller bliver opsamlet.

Vask bil med omtanke


Indholdsansvarlig Tina Stabell Olesen, to@horsens.dk