Vis emner under Forside

Hjælp fisken kampagnens mål er at få borgere og virksomheder til at mindske udledningen af farlige stoffer via regnvandsriste. Hvis der bliver hældt sæberester,olie eller andet farligt i regnvandsristene ender det ofte urenset i et vandløb, og i sidste ende i Horsens fjord. Det har negative konsekvenser for fisk og vandløbenes økologi.


Indholdsansvarlig Tina Stabell Olesen, to@horsens.dk