Vis emner under Forside

Det er vigtigt at bekæmpe rotter. Rotter er skadedyr. De graver og ødelægger bygningsmaterialer og er smittespredere af alvorlige sygdomme. Det kan dog være svært at afgøre om man har fået besøg af rotter eller mus. Er du i tvivl, så lad rottebekæmperen komme og afgøre sagen. Er det mus og ikke rotter, har Horsens Kommune ingen forpligtelse.

Hvis du har set rotter eller tegn på rotter kan du nemt og hurtigt anmelde det digitalt via den røde kasse "Anmeld rotteforekomst" her på siden.

Tegn på rotter

Lugt

Rotter efterlader sig en skarp og ubehagelig lugt, der minder om kloak og grisestald.

Ekskrementer

Rotter efterlader sig ekskrementer i bunker. Efterladenskaberne er sorte, cylinderformede og ca. 6 mm. tykke og 17 mm lange. De spidser til i den ene ende.

Huller

Udendørs kan rotter afsløre sig ved umotiverede huller i jorden. Det kan for eksempel være i nærheden af et dæksel eller i nærheden af husets fundament. Synkende fliser eller asfalt kan være tegn på, at rotter har undermineret overfladen. Indendørs kan rotterne gnave sig igennem paneler, vægge og gulve. Hullerne er som regel cirkelrunde og behøver ikke være større end en to-krone. Hold øje med friske afgnavede træspåner.

Lyde

Piben og kradsen i panelerne, under gulvet eller på loftet kan være tegn på rotter. Det kan også være en mus eller lækat, mår eller andre dyr, du har besøg af. Lad kommunens skadedyrsbekæmper afgøre, hvem der er på færde.

Læs mere

Du kan også finde oplysning og vejledning om rotter på Spørg om skadedyr på hjemmesiden for Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet.


Indholdsansvarlig Tina Stabell Olesen, to@horsens.dk