Vis emner under Forside

I forbindelse med vurdering af virkning på miljøet (VVM) skal kommunalbestyrelsen fremlægge forskellige dokumenter for offentligheden.

VVM - redegørelser til planforslag

 

VVM - redegørelser til vedtagne planer

 

VVM redegørelse og Natura 2000 konsekvensvurdering  for Horsens Centralrenseanlæg

VVM - redegørelse for Horsens Biogas NordVVM - redegørelse for Danish Crown slagteriet
Indholdsansvarlig Gitte Schultz Sprogø, tegss@horsens.dk