Vis emner under Forside

I følge lov om miljøvurdering af planer og programmer skal kommunen udarbejde Miljøvurderinger, når en plan eller et program vurderes at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.

Miljøvurderingen indebærer, at kommunen udarbejder to dokumenter med et lovbestemt indhold: En miljørapport og en sammenfattende redegørelse.

Miljørapporten udarbejdes sideløbende med udarbejdelsen af planforslaget og virker ind på denne, således at miljøhensyn løbende kan integreres i planforslaget og der derved kan tages mest muligt hensyn til miljøet.

Når offentlighedsfasen er slut skal der udarbejdes en sammenfattende redegørelse, der skal indgå i Byrådets/fagudvalgets behandling af planen eller programmet.

 

Miljøvurderinger til planforslag i høring

 

Miljøvurderinger til vedtagne planer

Miljøvurdering til forslag til Kommuneplantillæg 13 - 2011, Vindmølleplan, Tematillæg til Kommuneplan 2009
Miljøvurdering til Helhedsplan samt lokalplan 1 - 2012 og kommuneplantillæg 1 - 2012, Området nord for Bygholm Sø 
Miljøvurdering til lokalplan 1 - 2010, Brædstrup Solpark, Brædstrup
Miljøvurdering til lokalplan 5 - 2009
Miljøvurdering til lokalplan 4 - 2009, Erhvervshavnen
Miljøvurdering til Lokalplan 9 - 2008, Horsens by
Miljøvurdering til Kommuneplantillæg 15 - 2007


Indholdsansvarlig Gitte Schultz Sprogø, tegss@horsens.dk