Vis emner under Forside

Der findes et hegnsyn i alle kommuner.

Hegnsynet er udpeget af Byrådet og består af tre medlemmer – heraf et bygningskyndigt og et plantekyndigt medlem.

Kan du og din nabo ikke blive enige om et hegn, kan den klagende part henvende sig til hegnsynet og anmode om et hegnsyn.
Henvendelse skal ske til sekretariatet for hegnsynet. Læs mere herom under Anmodning om hegnsyn.

Hegnsynet fungerer uafhængigt af Byrådet, og kommunen kan dermed ikke blande sig i hegnsynets sager.

Hegnsynet træffer afgørelser efter bestemmelserne i hegnsloven.

Valg til Hegnsynet

I hver kommune nedsættes et hegnsyn, som består af tre medlemmer, hvor det ene beskikkes som formand. Mindst et medlem skal være plantekyndigt. I kommuner med bymæssig bebyggelse på 1.000 indbyggere eller derover skal der tillige være et bygningskyndigt medlem.

Medlemmer af hegnsynet beskikkes af Byrådet. På samme måde beskikkes suppleanter til at udføre hvervet i tilfælde af, at nogen af synsmændene har forfald eller er afskåret fra at deltage i behandlingen af en hegnsag.

Synsmændene beskikkes for perioder, der falder sammen med valgperioderne for kommunalbestyrelserne.

Hegnsynet i Horsens Kommune

Som formand: Svend Smedegaard
Strandpromenaden 6, 8700 Horsens
Som suppleant: Kasper Wohlert

Som medlem: Michael Lind-Frandsen – bygningskyndig 
Egesholm 40, 8700 Horsens
Som suppleant: Hanne Lind

Som medlem: Pernille Krarup – plantekyndig
Sommerlystgade 13
8700 Horsens
Som suppleant: Palle Koch

Sekretariat for Hegnsynet
Teknik og Miljø, Byg og Erhverv
Rådhustorvet 4
8700 Horsens
Sally Kousgaard Nielsen
Tlf. 76 29 2521 
E-mail: hegnsyn@horsens.dk 
 


Hegnsyn

 
Hegnsyn1.806 kr.
 
 
Indholdsansvarlig Tina Stabell Olesen, to@horsens.dk