Vis emner under Forside

Et godt naboskab er det bedste udgangspunkt for at ordne praktiske fællesting i venskabelighed. Hegnet er en del af naboskabet – en fælles sag. Men hvis du ikke kan blive enig med din nabo om jeres fælles hegn, skal I bruge reglerne i hegnsloven.

Opstår der blandt ejere af ejendomme tvivl eller strid omkring hegn mellem to eller flere ejendomme, kan spørgsmål herom indbringes for hegnsynet. Et hegnsyn koster 1.806,00 kr. pr. 1. januar 2017.

Hegnsynet kan efter hegnsloven behandle nabotvister om:

  • fælleshegn (hegn i naboskel)
  • egne hegn (hegn på egen grund langs ejendommens skel)
  • grene, der generer hegn eller færdsel på naboejendommen
  • grene, der er farlige for naboejendommen
  • grene fra skove, der er generende for naboejendommen.

Hegnsynet kan kun behandle ovennævnte nabotvister, såfremt du indsender en skriftlig anmodning herom.

Hent skema til anmodning om afholdelse af hegnsyn (åbner i nyt vindue).

Spørgsmål vedrørende hegnsynet og hegnsloven kan rettes til sekretær for hegnsynet i Horsens Kommune,
Sally Kousgaard Nielsen tlf.: 76 29 25 21, e-mail : hegnsyn@horsens.dk.

Læs mere om hegnsloven og naboskab

Hegn og et godt naboskab er en pjece, der handler om hegnsloven og hovedreglerne for hegn ved boligbebyggelse.

Du kan finde oplysninger om, hvordan naboproblemer om hegn håndteres, så du undgår alvorlige konflikter med din nabo, på hjemmesiden om hegnslovens regler om nabohegn: www.hegnsloven.dk.

 

 


For yderligere oplysninger kontakt

Teknik og Miljø

Rådhustorvet 4
8700 Horsens


Tlf.: 76 29 29 29
E-mail: hegnsyn@horsens.dk

Hegnsyn

 
Hegnsyn1.806 kr.
 
 
Indholdsansvarlig Tina Stabell Olesen, to@horsens.dk