Vis emner under Forside

På denne side kan du læse om de regler der gælder om blandt andet naboskel, hæk, hegn og træer, som berører naboer og naboforhold. Du kan læse om, hvornår et forhold er en sag for hegnsynet.

På siden om Anmodning om hegnsyn finder du den formular du skal anvende, hvis du ønsker hjælp fra hegnsynet.

Regler om bygninger i skellet

Visse bygninger – for eksempel garager, drivhuse og skure – kan opføres i skel.

Henvend dig til Byggesag i Teknik og Miljø for at høre nærmere om reglerne.

Skel mellem to ejendomme

Hvis to naboer ikke er enige om skel, skal man rette henvendelse til en landinspektør.

Terrænregulering

Hvis en terrænregulering skader hæk/hegn, er det en sag for hegnsynet.

Hvis ikke, skal klagen rettes til Byggesag i Teknik og Miljø.

I nogle tilfælde skal sagen rejses ved domstolene.

Regler om hegn

Hegn opdeles i tre typer:

 1. Fælleshegn – der står i skellet mellem to grunde
 2. Eget hegn – der står langs skellet i en afstand af indtil 1,75 m
 3. Indre hegn – er et hegn, som enten ikke følger skellet, eller som står mere end 1,75 m fra skellet

De to første typer hegn hører under hegnsloven. For det indre hegn gælder der ingen lovregler.

Du og din nabo må normalt frit aftale, hvordan hegnet mellem jeres ejendomme skal se ud. Det kan eksempelvis være en mur, en hæk eller et plankeværk. I kan normalt også frit bestemme, hvor højt hegnet skal være, eller om I slet ikke ønsker et hegn.

Vær dog opmærksom på eventuelle bestemmelser i tinglyste deklarationer og lokalplaner.

Ønsker du og din nabo at opsætte eller ændre et fælleshegn, skal I begge normalt betale for hegnet og vedligeholde det.

Hegnets dimensioner

Hovedreglen om hegnshøjden for fælleshegn ved boligbebyggelse er 2 meter.

Hegnshøjden uden for boligbebyggelse er 3,5 meter.

Hegnshøjden er kun 1,80, hvis hegnsynet har fastsat denne højde.

Der kan være ganske særlige forhold der gør, at hegnet skal være lavere eller højere. (Udsigt over vand og fredede arealer kan eksempelvis begrunde lavere højde. Etageejendomme, offentlige institutioner og terrænforskelle kan begrunde større hegnshøjde).

Vedligeholdelse af hegn

Har du en hæk, kan det påkræves, at du en gang om året på et bestemt tidspunkt klipper din hæk ned til 2,00 meter, eller den af hegnsynet fastsatte højde.

Grænser hæk eller træer op til en vej, sti eller en plads, hvor andre er berettiget til at færdes, skal hækken eller træerne holdes studsede, så de ikke er til ulempe for trafikken og øvrige forbipasserende.

Naboer skal normalt deles om arbejdet ved vedligeholdelsen af et fælleshegn.

Ændring af fælleshegn og eget hegn

Kan to naboer ikke blive enige om at ændre fælleshegnet, kan de henvende sig til hegnsynet, som vil afgøre, hvem der har ret.

Normalt er det den part, der ønsker ændringen af fælleshegnet, som skal betale udgiften – med mindre begge parter har en væsentlig interesse i ændringen.

Efter reglerne kan du til enhver tid ændre eller sløjfe eget hegn. Hvis der ikke er et andet hegn mellem de to ejendomme, skal din nabo have besked mindst en måned før, du foretager ændringerne i eget hegn.

Træer

Træer er sjældent en sag for hegnsynet.

For at træer har hegnskarakter – det vil sige at det fremtræder eller fungerer som hegn – lægges der vægt på følgende:

 • Mindst 4 træer.
 • Samme slags/ensartet præg.
 • I hele/væsentlig del af skellets længde.
 • Stammernes afstand ikke over 1,75 m fra skel.
 • Træerne skal stå så tæt, at man ikke kan gå igennem.

Der kan anlægges sag ved Byretten i Horsens, hvis sagen ikke hører under hegnsloven.

I følgende tilfælde kan det være en sag for hegnsynet:

 • Grene, der beskadiger hegn eller generer færdsel
 • Farlige grene på grund af råd, alder m.v.
 • Grene fra skove

Anmodning om hegnsyn

Gå til siden om Anmodning om hegnsyn, hvis du har en sag, du ønsker at involvere hegnsynet i.


For yderligere oplysninger kontakt

Teknik og Miljø

Rådhustorvet 4
8700 Horsens


Tlf.: 76 29 29 29
E-mail: hegnsyn@horsens.dk
 
Indholdsansvarlig Tina Stabell Olesen, to@horsens.dk