Vis emner under Forside

Beboerklagenævnet behandler sager for udlejere og lejere i almene boliger i Horsens Kommune. Nævnets sekretariat yder råd og vejledning og Nævnet kan bl.a. træffe afgørelse i forbindelse med klager over følgende forhold:

 • Formkrav til varsling af lejeforhøjelser, men ikke lejens størrelse eller fordeling på  de enkelte lejemål.
 • Mangler ved indflytning.
 • Vedligeholdelse og istandsættelse - både lejers og udlejers pligt.
 • Færdiggørelse af arbejder, iværksat af en udlejer.
 • Lejeres ret til at foretage installationer og forbedringer af det lejede.
 • Tilbagebetaling af depositum/beboerindskud, herunder lejers pligt til istandsættelse ved fraflytning.
 • Forbrugsregnskaber.
 • Fællesantenner o. lign.
 • Brugsrettens overgang - fremleje, bytning, fortsættelse af lejemål.
 • Lejeres brug af det lejede - overtrædelse af husorden.
 • Beboerdemokratiske regler.

Beboerklagenævnets afgørelser kan af sagens parter indbringes for Boligretten inden 4 uger efter modtagelse af afgørelse.

Klager til Nævnet skal sendes skriftligt til Beboerklagenævnet, Horsens Kommune, Rådhustorvet 4, 8700 Horsens. Du skal i 2017 betale et gebyr på 143 kr. før sagen kan behandles. Se også Huslejenævn.

Ekspeditionstid: Ca. 4 måneder.

Henvendelse: Beboerklagenævnet eller på tlf. 76 29 35 40.

E-mail: beboerklagenaevn@horsens.dk 


For yderligere oplysninger kontakt

Beboerklagenævn
Rådhustorvet 4
8700 Horsens
Tlf.: 76 29 29 29
Åbningstider:
Se åbnings- og telefontider
Indholdsansvarlig Andreas Forrer, anfo@horsens.dk