Vis emner under Forside

Bygnings- og boligregistret (BBR) er et centralt register i Danmark, der har oplysninger om alle bygninger. I BBR findes bl.a. oplysninger om ejendomsnummer, adressebetegnelse, bygningsnummer, antal bygninger, lejligheder og erhvervsenheder pr. ejendom, bygningsmaterialer, konstruktionsforhold, eventuelle olietanke og lignende.

Er oplysningerne på din BBR-meddelelse korrekte?

Du har som grundejer selv ansvar for, at BBR-oplysningerne for din ejendom er korrekte og altså stemmer overens med de faktiske forhold. Hvis nogle af registreringerne skal rettes til, skal du kontakte kommunen, som foretager selve registreringen i BBR.

Send venligst en e-mail til bbr@horsens.dk eller kontakt os via BBR.dk hvis der er oplysninger, du ønsker registreret eller ajourført i BBR.

Som grundejer får du automatisk tilsendt en ajourført BBR-meddelelse i forbindelse med ejerskifte eller ved ændring i registret.

Du kan til enhver tid hente den opdaterede BBR-meddelelse på www.ois.dk. Det koster ikke noget.


Indholdsansvarlig Tina Stabell Olesen, to@horsens.dk