Vis emner under Forside

Tilfredsheden blandt borgere og virksomheder er angivet ud fra vores brugerundersøgelse i december 2016 (svarprocent: 83,3 %).Ovenfor ses december måneds resultat.

Går du i byggetanker? Find de relevante oplysninger her

Hvis du går i byggetanker skal du sætte dig ind i om der kræves en byggetilladelse eller om du kan nøjes med at anmelde byggeriet – eller om byggeriet kan opføres uden tilladelse eller anmeldelse.

I henhold til bygningsreglementet må et byggearbejde ikke påbegyndes uden byggetilladelse fra kommunen. Ved mindre byggesager er det dog tilstrækkeligt at anmelde byggeriet til kommunen, mens byggearbejder af meget begrænset omfang og kompleksitet kan udføres uden orientering til kommunen. Den nærmere afgrænsning mellem de forskellige typer byggesager er beskrevet i bygningsreglementets (BR10/BR15) kapitel 1.

Det er også vigtigt, at du sætter dig ind i de regler der gælder for området, ejendommen og byggeriet.

I forbindelse med byggeri har du en såkaldt byggeret. Denne fortæller dig hvad du kan forvente at få tilladelse til i forhold til bygningens etageareal, etageantal, højde og afstandsforhold.

Byggeretten kan du læse om på www.bygningsreglementet.dk. Byggeretten er beskrevet i kapitel 2.2.

Ud over byggeretten er der en del tekniske og administrative bestemmelser i bygningsreglementet.

Der kan på din ejendom være tinglyste servitutter, der begrænser byggemulighederne. Hvad der gælder for din ejendom, kan du se i tingbogen over fast ejendom på tinglysning.dk.

Ligeledes kan din ejendom være omfattet af en lokalplan, som regulerer dine byggemuligheder. Om dette er tilfældet kan du se på Horsens Kommunes lokalplaner.

Hvis du ønsker at se hvad kommunen har af tegninger på din ejendom, kan du søge på afsluttede sager i vores digitale byggesagsarkiv FilArkiv.

Forhåndsgodkendelse af dit byggeprojekt

Hvis du ikke selv kan finde svar på eventuelle spørgsmål om dine byggemuligheder, kan vi mod betaling undersøge sagen og lave en bindende forhåndsgodkendelse.

Det er vigtigt, at du præciserer, hvad du vil have forhåndsgodkendt: Eksempelvis bebyggelsesprocenten, bygningshøjden, etageantallet, materialevalg m.v.

Af kommunens forhåndsgodkendelse vil det – udelukkende i forhold til det efterspurgte – fremgå om en eventuel byggeansøgning vil støde på problemer, om der er dele af dit projekt der på forhånd kan afvises eller om der vil blive tale om at søge dispensation vedrørende nogle punkter.

Vi opkræver et gebyr, der bliver beregnet ud fra den tid vi bruger på at undersøge din sag og lave en forhåndsgodkendelse.

Hvis du ønsker en forhåndsgodkendelse er du velkommen til at sende en e-mail til byggesag@horsens.dk. Din forespørgsel skal indholde oplysninger om hvilken ejendom (adresse/matrikel) det drejer sig om og præcist hvad (hvilke forhold) du ønsker forhåndsgodkendt. Husk venligst at anføre "Forhåndsgodkendelse" i e-mailens emnefelt.

Ansøgning om byggetilladelse eller anmeldelse

Inden du går i gang med at bygge, skal du søge en byggetilladelse eller anmelde byggeriet. Dog er der visse små byggeprojekter der er undtaget og som du blot skal huske at få registreret i BBR.

Ansøgning om byggetilladelse eller anmeldelse af byggeri skal ske via det digitale ansøgningssystem Byg og Miljø.

Kommunens byggesagsgebyrer

Klik for at læse om kommunens byggesagsgebyrer.


For yderligere oplysninger kontakt

Byggesagsafdelingen
Rådhustorvet 4
8700 Horsens
Tlf.: 76292929
E-mail: byggesag@horsens.dk
Åbningstider:
Se åbnings- og telefontider
 
Indholdsansvarlig Tina Stabell Olesen, to@horsens.dk