Vis emner under Forside

Lovgrundlaget:
§ 1 Ungdomsskolen skal give unge mulighed for at fæstne og uddybe deres kundskaber, give dem forståelse af og dygtiggøre dem til samfundslivet og bidrage til at give deres tilværelse forøget indhold.

§ 2 Kommunalbestyrelsen skal sikre kommunens unge et alsidigt tilbud om ungdomsskolevirksomhed. Tilbuddet skal stå åbent for unge mellem 14 og 18 år, der er tilmeldt kommunens folkeregister.

Mission
Horsens Ungdomsskoles formål er at give alle kommunens unge et alsidigt fritidstilbud med undervisnings- og klubaktiviteter og derved fremme læring, personlig- og social udvikling samt bæredygtige netværk blandt unge. Desuden skal Horsens Ungdomsskole varetage opgaver med dagundervisning for unge med særlige behov (Heltidsundervisning) og koordinerende / opsøgende virksomhed i SSP-regi.

Visioner
• Horsens Ungdomsskole gør det attraktivt at være ung i Horsens Kommune
• Horsens Ungdomsskole er i front på det ungdomspolitiske område i Horsens Kommune og skaber nye rammer og muligheder for samarbejde på tværs af uddannelser, fritidsliv og kulturelle tiltag for unge
• Horsens Ungdomsskole er en udviklingsorienteret og dynamisk organisation, der til stadighed søger nye tidssvarende metoder og veje i undervisning og aktiviteter for unge
• Horsens Ungdomsskole skal være dér, hvor de unge er – og inddrage de unge i alle processer, der kan fremme de unges muligheder for at lykkes med deres liv

Værdigrundlag
Horsens Ungdomsskoles værdier:

Mennesket i centrum
- Udgangspunktet for al virksomhed i Horsens Ungdomsskole er at giver de optalte rammer for at udvikle det enkelte menneske.
- Horsens Ungdomsskole er rummelig med plads til alle; ligeværdighed er et udgangspunkt for alle aktiviteter.

Respekt
- Respekt for andre mennesker, kulturer og holdninger – alle grene af virksomheden skal tilstræbe at udvikle forståelse for den demokratiske tankegang.

Ansvar
- Ansvarlighed over for opgaven og overfor hinanden som mennesker og en klar holdning, der siger nej til intolerance og mobning
- Ansvar for hinandens trivsel – lytte og reagere – være åben og ærlig.

Udvikling
- Plads og rum til individuel og fælles udvikling, men ikke på bekostning af fællesskabet.

Åbenhed
- Åbenhed over for forandringer og nye tiltag, omstilling til nye opgaver og udfordringer er et must.
- Åbenhed som grundlag for dialogen skaber klima for udvikling og kreativitet. Det er tilladt at prøve og fejle, for kun gennem afsøgning af grænser kommer vi videre.

Tillid og tryghed
- Er fundamentet for fællesskab. Unge og voksne inspirerer hinanden og giver mulighed for en arena, hvor der kan skabes identitet, selvværd og selvtillid.

Målsætning
Horsens Ungdomsskoles målsætning:

• Ungdomsskolen skal være visionær og stræbe efter den optimale kvalitet i opgaveløsningen

• Ungdomsskolen skal være lokalt forankret og en samlende og udviklende faktor på det ungdomspolitiske og forebyggende område

• Ungdomsskolen skal styrke de unges personlige, sociale og faglige kompetencer

• Ungdomsskolens tilbud og pædagogik udformes, så de unge har optimale muligheder for læring og udvikling

• Ungdomsskolen skal til stadighed formulere og gennemprøve nye veje i undervisning og aktiviteter i respekt for den enkelte unges læringsstil

• Horsens Ungdomsskole skal åbne de unges øjne for forskelligheder i samfundet og bane vej for, at de unge udvikler en demokratisk forståelse og holdning

• Ungdomsskolen skal engagere de unge til at involvere sig i forpligtende fællesskaber og arbejde med deres forståelse for netværk som basis for afsæt til voksenlivet

• Ungdomsskolen skal sikre de unge oplevelser og erfaringer med kulturlivet

• Ungdomsskolen skal udvikle de unges forståelse for andre kulturer

• Ungdomsskolen skal engagere unge til at involvere sig i forpligtende fællesskaber


For yderligere oplysninger kontakt

Horsens Ungdomsskole
Falstersgade 24
8700 Horsens
Tlf.: 76 29 15 30
E-mail: ungdomsskolen@horsens.dk
www.unghorsens.dk
Indholdsansvarlig Helle Andreasen , hea@horsens.dk