Vis emner under Forside

 

SSP og Forebyggelse

SSP står for samarbejde mellem skole, sociale myndigheder og politi. I Horsens Kommune er SSP forankret i Ungdomsskolen, hvor SSP-koordinatoren fungerer som afdelingsleder for den samlede SSP og SSP+indsats, herunder Street Team.

Målsætning for SSP-samarbejdet i Horsens Kommune

Den overordnede målsætning for SSP-samarbejdet er at forebygge, at kriminalitet og misbrug af rusmidler opstår og udvikler sig blandt børn og unge i Horsens Kommune. Det sker bl.a. ved at opbygge, anvende og vedligeholde et lokalt netværk, der udøver en kriminalpræventiv indvirkning på børns og unges dagligdag og som samtidig kan opfange faresignaler og tendenser i kriminaliteten og børns og unges levevilkår tidligt nok til, at der kan gøres en indsats.

Street Team

Street Team er en del af den samlede SSP-indsats. Street Team er et forebyggende og opsøgende team, som bl.a. arbejder på gadeplan over for unge, hvis adfærd er præget af begyndende kriminalitet, mistrivsel eller stofmisbrug – kort sagt unge, som alene eller i grupper opfører sig uhensigtsmæssigt eller er ude af kontakt med skolen eller andre institutioner / medarbejdere i det kommunale system.

Street Team består af medarbejdere, som arbejder på fuld tid med fleksible arbejdstider.

Street Teams opgaver:

  • Opsøgende arbejde, hvor de unge færdes, i byen, i klubber, ifm. fester o.lign.
  • Her-og-Nu indsatser med unge/aktuelle problemstillinger
  • Kontaktskabende og formidlende til andre medarbejdere i SSP-samarbejdet
  • Forebyggende oplæg på skoler for unge og forældre, klasseoplæg og forældremøder.
  • Relationsarbejde og bekymringssamtaler med unge/forældre.
  • Kriminalpræventive hjemmebesøg, netværksmøder evt. deltagelse i afhøringer og tværfagligt samarbejde med samarbejdspartnere.
  • Anonym rådgivning på ungdomsuddannelser - Ungekontakten. Se www.Ungekontakten.nu

Kontakten til de unge bevares til tider i en længere periode, men teamet har ikke myndighed eller beføjelser efter Servicelovens regler.

Læs mere på SSP-Horsens egen hjemmeside

Find kontaktoplysninger på medarbejderne på Ungdomsskolens hjemmeside unghorsens.dk/ssp/street-team


For yderligere oplysninger kontakt

Horsens Ungdomsskole
Falstersgade 24
8700 Horsens
Tlf.: 76 29 15 30
E-mail: ungdomsskolen@horsens.dk
www.unghorsens.dk
Indholdsansvarlig Helle Andreasen , hea@horsens.dk