Vis emner under Forside
Ungdomsskolernes Heltidsundervisning er en opgave i Ungdomsskoleloven. Det er op til den enkelte kommunes kommunalbestyrelse at beslutte, om Heltidsundervisning skal være et tilbud.

Heltidsundervisningen er underlagt Folkeskoleloven, dog skal Heltidsundervisningen ikke udbyde hele Folkeskolens fagrække, men i de fag der udbydes, er fagenes formål og indhold de samme som i Folkeskolen.

Ungdomsskolernes Heltidsundervisning er ikke specialundervisning, men adskiller sig fra Folkeskolerne ved holdstørrelse, fagrække, metode og muligheden for at kombinere teori og praksis. Der er daglig skolegang efter fast et skema og en pædagogik, der bygger på den personlige kontakt i stabile rammer.

Målgruppen er unge med følelsesmæssige, sociale eller indlæringsmæssige problemer og som har behov for specielt tilrettelagt undervisning på små hold. Der er undervisning hver dag.

Eleverne kan indstilles til Folkeskolens Afgangsprøve, og alle elever får efter endt skolegang et Afgangsbevis. Ved start i en af Heltidsundervisningens klasser udarbejdes en personlig plan, og eleverne kan vælge erhvervspraktik og værkstedskurser. I udskolingsfasen er der løbende støtte og vejledning til den unge.

Hverdagen generelt i Heltidsundervisningen:

• Ormhøjgårdvej 10 – 8. og 9. klasse boglig er undervisning i fagene dansk, engelsk, matematik, samfundsfag og idræt 24 timer om ugen. Undervisningen tager udgangspunkt i den enkeltes kompetencer og potentialer og er bygget op over metoderne og temaerne i NY START.

• Ormhøjgårdvej 10 – Job/skole er en kombination af erhvervsarbejde og prøveforberedende undervisning i fagene dansk, matematik og engelsk. Eleverne har erhvervsarbejde om formiddagen og bliver undervist om eftermiddagen på små hold.

• Ormhøjgårdvej 10 – Miniskolen er undervisning i at turde være. Der arbejdes med den enkelte elevs personlige og sociale udvikling gennem undervisningsprojekter.

• Ormhøjgårdvej 10 – NY START er undervisning af 6-8 unge med særlig behov for personlig udvikling og afklaring. Eleverne bliver undervist mandag, onsdag og fredag. Tirsdag og torsdag er eleverne i arbejde eller praktik.

• Parallelvej 6, Gedved – Værkstedsholdet er værkstedskurser i bl.a. træ, metal og motorlære for de elever, der ikke umiddelbart er motiverede for boglig undervisning. Fagene dansk og matematik indgår som teori i den praktiske undervisning.

Heltidsundervisningen rummer i alt 35 pladser.

Henvisning til Heltidsundervisningen sker gennem Pædagogisk-Psykologisk-Rådgivning og Børnefamilierådgivningen.
Yderligere oplysning om Heltidsundervisningen fås hos Ungdomsskolens ledelse, ved afdelingsleder for Heltidsundervisningen Nina Nielsen på mobil 22 61 73 07 eller på Ungdomsskoles hovednummer 76 29 15 30.
Se også Ungdomsskolens hjemmeside www.unghorsens.dk.

For yderligere oplysninger kontakt

Horsens Ungdomsskole
Falstersgade 24
8700 Horsens
Tlf.: 76 29 15 30
E-mail: ungdomsskolen@horsens.dk
www.unghorsens.dk
Indholdsansvarlig Helle Andreasen , hea@horsens.dk