Vis emner under Forside

Horsens Børne- og Ungebyråd (HBB) har eksisteret siden 1994.

Formål og målsætning
HBB beskæftiger sig med alle spørgsmål som vedrører børn og unge fra Horsens Kommunes kommunale og private grundskoler – i skolen og fritiden.


HBB skal
• give børn og unge indflydelse på de beslutninger, som vedrører dem, for på den måde at være med til at forbedre børn og unges trivsel og arbejdsmiljø
• være med til at skabe venskab, tolerance og forståelse mellem børn og unge
• have reel indflydelse og inddrages konkret i forhold, der angår børn og unge i Horsens
• fremme samarbejdet mellem skolernes elevråd
• give børn og unge indsigt i og forståelse for de demokratiske processer
• informere om børn og unges rettigheder, både generelt og på skolen, i forhold til det fysiske og psykiske arbejdsmiljø


Struktur
Som medlemsskolen anerkendes enhver kommunal og privat grundskole med elevråd i Horsens Kommune.

Hver medlemsskole vælger hvert år to repræsentanter til HBB. Repræsentanterne vælges normalt blandt medlemmerne af skolens elevråd fra 7. klasse og op. På skoler uden overbygning kan repræsentanterne vælges blandt eleverne på de 2 ældste årgange på skolen.


Mødevirksomhed og arbejdsgrupper
Der afholdes hvert skoleår to offentlige HBB-møder i Byrådssalen på Horsens Rådhus samt yderligere 6 møder for hele HBB, ligesom der afholdes møder i nogle af de nedsatte arbejdsgrupper i løbet af skoleåret.

Læs mere og se billeder fra nogle af HBB´s aktiviteter på Ungdomsskolens hjemmeside


Kontakt
Kontakt til HBB sker gennem børne- og ungebyrådskontaktperson Jan Asmussen, Ungdomsskolen, Falstersgade 24, 8700 Horsens, på 20685184 / 76291523 eller via bujas@horsens.dk


Indholdsansvarlig Helle Andreasen , hea@horsens.dk