Vis emner under Forside
Store piger. Foto: Horsens Kommune
Ungdomsskolen tilbyder undervisning og fritidsaktiviteter til alle unge mellem 13 og 18 år i Horsens Kommune.
Ungdomsskolens opgaver er mange og varierede. Efter bestemmelserne i ”Lov om Ungdomsskoler” skal Ungdomsskolen give et alsidigt fritidstilbud til alle 13-18 årige i kommunen.
Der udover løser Ungdomsskolen en række opgaver, bl.a.:
- Klubvirksomhed
- Heltidsundervisning
- Opsøgende virksomhed (Street Team)
- SSP koordination
- Knallertkøreskole
- AKT-team 

samt forskellige samarbejdsrelationer med EGU, Sundheds- og socialforvaltningen, Learnmark og Produktionsskolen.
Ungdomsskolens almene undervisning udbydes på 12 afdelinger i Horsens Kommune:
- Bankager afdelingen
- Brædstrup afdelingen
- Egebjerg afdelingen
- Gedved afdelingen
- Hovedgård afdelingen
- Østby afdelingen
- Lund afdelingen
- Vestby afdelingen
- Stensballe afdelingen
- Torsted afdelingen
- Østbirk afdelingen
- Den Grå Fabrik

samt på Dagnæsskolen, Det gule Pakhus, Søndermarkskolen, Slotsskolen og 10. Klasse-Center Horsens.

Horsens Ungdomsskole er altid åben for de unges ideer om nye hold og aktiviteter. Vi etablerer hvert år hold ud fra de unges ønsker på de enkelte afdelinger. Undervisningen er gratis, men i klubberne skal de unge være med til at betale for aktiviteter som biografture, udflugter o. lign.

Ved tilmelding til et hold eller en klub i Ungdomsskolen køber den unge et UNGHORSENS-kort. Det koster 25 kr. og gælder for en sæson. Kortet er som udgangspunkt id- og medlemskort til alle Ungdomsskolens afdelinger og aktiviteter. Som en tillægsgevinst til indehavere af UngHorsens-kortet har Ungdomsskolen indgået et samarbejde med forretningslivet i Horsens og har fået knyttet en række rabatordninger til kortet.

Spot On er Horsens Ungdomsskoles blad. Det udkommer 4 gange årligt, trykkes i 5.500 eksemplarer og adresseres personligt til samtlige 13-18 årige i Horsens Kommune. Augustnummeret af bladet indeholder hovedsageligt Ung­domsskolens sæsonbrochure. Årets øvrige blade er lavet af de unge selv.

Har du spørgsmål eller mangler du information så kontakt Horsens Ungdomsskole, telefon 76 29 15 30 eller se www.unghorsens.dk
Udenfor kontorets åbningstid kontakt: 
Ungdomsskolens inspektør Henrik Meldgaard mobil 20 48 65 70 
Afd. leder for Heltidsundervisningen Nina Nielsen mobil 22 61 73 07 
Afd. leder for Klub og undervisning Kim Kyed mobil 61 30 49 51 
SSP-koordinator Jan Asmussen mobil 20 68 51 84 


For yderligere oplysninger kontakt

Horsens Ungdomsskole
Falstersgade 24
8700 Horsens
Tlf.: 76 29 15 30
E-mail: ungdomsskolen@horsens.dk
www.unghorsens.dk
Indholdsansvarlig Helle Andreasen , hea@horsens.dk