Vis emner under Forside

Disse uddannelser kræver en indstilling fra din UU-vejleder i Ungeenheden.

Erhvervsgrunduddannelse (EGU)   

Målgruppen er unge under 30 år, som ikke er klar til anden ungdomsuddannelse og som ønsker en mere praktisk vej til uddannelse. Uddannelsen er individuelt tilrettelagt og indeholder både erhvervsarbejde og teori.

Kombineret ungdomsuddannelse (KUU)   

Målgruppen er unge i alderen 15-24 år, som er motiverede for at tage uddannelsen og som har brug for at udvikle deres faglige, personlige og/eller sociale kompetencer. Uddannelsen indeholder både teori, praktik og personlig udvikling.

Særligt tilrettelagt uddannelse (STU)   

Målgruppen er unge mellem 16-25 år, som har en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, som gør, at der er brug for særlig støtte for at gennemføre en ungdomsuddannelse. Uddannelsen er individuelt tilrettelagt.Indholdsansvarlig Bettina Gundlund Johansen, bgjo@horsens.dk