Vis emner under Forside

Børn i specialskoler og specialklasser.

Børn i specialklasse tilbydes som udgangspunkt det samme som børn i andre klasser, dvs.: Ind- og udskolingsundersøgelse, individuelle samtaler på det, der svarer til 3. og 5. klasse trin samt sundhedspædagogiske aktiviteter.

Sundhedsplejersken undersøger syn, hørelse og farvesans ved ind- og udskoling, og barnet måles og vejes ved ind- og udskoling samt i 3. klasse.

Da specialklasserne er meget forskellige og rettet mod forskellige målgrupper, vil sundhedsplejersken lave en individuel af de enkelte klasser for at finde behovet for kontakt til sundhedsplejersken dér.
Indholdsansvarlig Ursula Madsen, buum@horsens.dk