Vis emner under Forside

Du kan som forælder selv bestemme, hvilken skole du ønsker til dit barn inden for de rammer, der er fastsat i Folkeskoleloven og af Byrådet i Horsens Kommune.  


Hvis du ønsker en anden folkeskole end din distriktsskole, skal du ansøge om dette i forbindelse med indskrivningen. Din ansøgning om anden skole bliver behandlet af Økonomi og Administration, der sender svar på alle ansøgninger medio marts. 

Om dit barn kan komme ind på den ønskede skole, afhænger af antallet af ledige pladser på skolen og antallet af ansøgere. Antallet af ledige pladser bliver reguleret i forhold til, hvor mange spor/klasser skolen får på 0. årgang.  

Hvis der er flere ansøgere end ledige pladser, bestemmer Byrådets retningslinjer i hvilken rækkefølge børnene får tilbudt en plads. 

Rækkefølgen er følgende:

  1. Børn med bopæl i Horsens Kommune går forud for børn fra andre kommuner.
  2. Børn med søskende på skolen får som udgangspunkt en plads på den ønskede skole, medmindre barnet udløser en ekstra klasse.
  3. Afstanden fra barnets bopælsadresse til ønskede skole. Børn med kortest skolevej kommer først. 

Der bliver i behandlingen af ansøgninger om anden skole ikke kigget på andre tilhørsforhold, børnehave eller kammerater.


Når du vælger en anden skole end distriktsskolen til dit barn, fraskriver du dig retten til en plads på distriktsskolen. Hvis du på et senere tidspunkt skulle ønske, at barnet skifter til 
distriktsskolen, vil ansøgning om optagelse skulle ske på lige fod med børn fra andre distrikter.

Privat- og friskole

Hvis dit barn skal gå i en privat- eller friskole, skal du også anvende digital indskrivning. Her vil du have mulighed for at angive, at dit barn skal starte i privat- eller friskole. 

Selve tilmeldingen på privat- eller friskolen skal du selv foretage på den valgte skole. 

Horsens Kommune giver ikke tilskud til skolegang på privat- eller friskole. 


For yderligere oplysninger kontakt

Uddannelse og Arbejdsmarked

Rådhustorvet 4
8700 Horsens


Tlf.: 76 29 29 29
E-mail: uddannelseogarbejdsmarked@horsens.dk
Åbningstider:

Se åbnings- og telefontider

Indholdsansvarlig Helle Andreasen , hea@horsens.dk