Vis emner under Forside

I Horsens Kommune kan elever til kommende børnehaveklasser blive indskrevet i SFO fra den 1. maj. I perioden fra den 1. maj til 31. juli er SFO'ens tilbud tilrettelagt som en førskoleordning, mens det fra den 1. august fortsætter som et normalt SFO-tilbud. 

Når dit barn går i førskoleordningen, betaler du for en SFO-plads. Se takster her.


Formålet med førskolen er at give børnene en god og tryg overgang fra børnehave til skole. Det handler om at gøre børnene fortrolige med hinanden og med skolens og SFO'ens personale og lokaler.  

I førskoleordningen arbejder personalet med at udvikle og styrke børnenes indbyrdes relationer, og børnene får mulighed for at udvikle sig – trinvist og sammen med de andre – fra at være børnehavebørn til at være skolebørn. 

Førskoleordningen retter sig specifikt mod den gruppe elever, der er indskrevet i børnehaveklasse på den enkelte skole. Hvis børn fra samme børnehave er indskrevet til skolestart på forskellige skoler, vil de skulle gå i forskellige førskoleordninger. Det er derfor ikke sikkert, at alle dit barns kammerater skal i samme førskole.

Du kan se mere om SFO i Horsens Kommune på de enkelte skolers hjemmesider eller via dette link

Tilmelding til førskole

Du tilmelder dit barn til førskole i forbindelse med den digitale indskrivning. 
Du skal være opmærksom på, at du ikke umiddelbart har mulighed for at indskrive i førskoleordning og SFO, hvis du har søgt om en anden skole end distriktsskolen til dit barn. Du vil først kunne indskrive i førskoleordning og SFO, når du har fået svar på din ansøgning om anden skole. Du vil få nærmere information om dette, når du modtager svar på din ansøgning.  
 

For yderligere oplysninger kontakt

Uddannelse og Arbejdsmarked

Rådhustorvet 4
8700 Horsens


Tlf.: 76 29 29 29
E-mail: uddannelseogarbejdsmarked@horsens.dk
Åbningstider:

Se åbnings- og telefontider

Indholdsansvarlig Helle Andreasen , hea@horsens.dk