Vis emner under Forside

Fælles læring – stærkere resultater

Fælles læring – stærkere resultater er Horsens Kommunes tværgående udviklingsprogram for dagtilbud og skoler. Programmet blev igangsat i december 2014 og kører til og med skoleåret 2016/17.

Udviklingsprogrammet indeholder fire indsatsspor:

  1. Mere og stærkere fællesskab: Vi vil styrke sammenhængskraften mellem skolerne og på tværs af områderne inden for børn og unge bl.a. gennem øget samarbejde og bedre kommunikation
  2. Styrket ledelse: Vi vil styrke den pædagogiske ledelse tæt på og udvikle stærke kompetencer i læringsledelse bl.a. gennem kompetenceudvikling
  3. Synlig og målstyret læring: Vi vil styrke kvaliteten af undervisningen gennem synlig og målstyret læring.
  4. Professionelle læringsfællesskaber: Vi vil styrke ledernes, lærernes og pædagoernes fokus på det enkelte barns progression gennem udvikling af teamsamarbejdet til professionelle læringsfællesskaber i skolen.

Program for læringsledelse

Sideløbende med udviklingsprogrammet Fælles læring – stærkere resultater deltager Horsens Kommune sammen med 12 andre kommuner i Program for læringsledelse, som er finansieret af Mærsk Fonden.

Program for læringsledelse er et kompetenceudviklingsprogram, som skal bidrage til kvalitetsudviklingen af skolerne i Horsens.

Projektet ledes af LSP, Laboratorium for forskningsbaseret skoleudvikling og pædagogisk praksis (LSP), Aalborg Universitet og det gennemføres i samarbejde med Center for Offentlig Kompetenceudvikling (COK).

For nærmere information om Program for læringsledelse klik her


Tværgående Enhed for Læring
Tværgående Enhed for Læring er en stabsfunktion under direktøren for Uddannelse og Arbejdsmarked.

Tværgående Enhed for Læring har til opgave at understøtte, inspirere og vejlede dagtilbuddene og skolerne i deres arbejde med at skabe læring, trivsel og personlig mestring for alle børn og unge i de kommunale dagtilbud og skoler.

For nærmere information om Tværgående Enhed for Lærings arbejde klik her. 

For yderligere oplysninger kontakt

Uddannelse og Arbejdsmarked

Rådhustorvet 4
8700 Horsens


Tlf.: 76 29 29 29
E-mail: uddannelseogarbejdsmarked@horsens.dk
Indholdsansvarlig Helle Andreasen , hea@horsens.dk