Vis emner under Forside
Skoleskifte?

Du har i henhold til Folkeskolelovens § 36 krav på, at dit barn kan optages i en folkeskole efter eget valg i bopælskommunen eller i en anden kommune. Det kræver dog, at der er plads på den ønskede skole, og inden for det politisk besluttede antal klasser. Du kan læse mere herom i styrelsesvedtægten.Procedure

Du skal kontakte den skole, du ønsker dit barn indskrevet på, hvis du ønsker at benytte dig af det frie skolevalg, Skolen kan oplyse nærmere om de rammer, Horsens Byråd har fastlagt, og I kan få en drøftelse af andre forhold omkring skoleskiftet.Befordring

Du selv sørge for transport til og fra skole, hvis du vælger en anden skole end distriktsskolen til dit barn.

 


For yderligere oplysninger kontakt

Uddannelse og Arbejdsmarked

Rådhustorvet 4
8700 Horsens


Tlf.: 76 29 29 29
E-mail: uddannelseogarbejdsmarked@horsens.dk
Åbningstider:

Se åbnings- og telefontider

Indholdsansvarlig Helle Andreasen , hea@horsens.dk