Vis emner under Forside
Skolefritidsordninger i Horsens Kommune

SFO1 for 0.-3. klasse


Når dit barn går i 0.-3. klasse, har barnet mulighed for at gå i SFO1 før og efter skoletid. I Horsens Kommune er der SFO1 på alle de almindelige folkeskoler. Du kan få mere at vide om SFOernes indhold og åbningstider på de enkelte skolers hjemmesider.

Hvad er SFO1?
Det pædagogiske arbejde i SFO1 danner rammen for en meningsfuld og indholdsrig fritid med udgangspunkt i børnenes behov, interesser og erfaringer. I SFO1 handler det også om børnenes udvikling, læring og dannelse. Det pædagogiske arbejde tager afsæt i kreativitet, samvær og udfoldelse inden for trygge rammer, hvor SFOen med sit indhold medvirker til at skabe helhed i barnets hverdag.

Hvordan ansøger jeg om plads i SFO1?
Dit barn har mulighed for at gå i SFO på den skole, hvor barnet er indskrevet via Digital Pladsanvisning. Du kan melde dit barn i SFO1 ved hjælp af dette link.

Har SFO1 lukket i skolernes ferier?
SFO1 har åbent i skolernes ferier med undtagelse af 4 uger om året. 
Der er lukket 3 uger i sommerferien, hvor der er mulighed for feriepasning i samarbejde med daginstitutionerne. Se mere om det her. 

Den sidste lukkeuge placeres mellem jul og nytår inklusive den 24. og 31. december, hvor du selv skal sørge for pasning. Eventuelle restdage placeres af den enkelte skole efter aftale med skolebestyrelsen.

Hvordan melder jeg mit barn ud af SFO1?
Du kan melde dit barn ud af SFO1 via Digital Pladsanvisning. Husk at udmelde dit barn af SFOen, hvis barnet flytter skole.

SFO2 for 4.-7. klasse


Dit barn har mulighed for at gå i SFO2 på den skole, hvor barnet er indskrevet. Du kan se her på hvilke klassetrin, de enkelte skoler tilbyder SFO2:
  • SFO2 for 4.-5. klasse: Dagnæsskolen, Egebjergskolen, Højvangskolen, Lundskolen, Nim Skole, Stensballeskolen, Søvind Skole og Østerhåbskolen
  • SFO2 for 4.-6. klasse: Brædstrup Skole og Horsens Byskole
  • SFO2 for 4.-7. klasse: Bankagerskolen, Gedved Skole, Hovedgård Skole, Østbirk Skole og Langmarkskolen

Hvad er SFO2?
I SFO2 er der et større frirum til børnene end i SFO1. SFO2 er et værested med opsyn, hvor der foregår pædagogiske aktiviteter, og hvor børnene i høj grad er med til at bestemme, hvad der sker i hverdagen (læs målsætningen for SFO2 her).

Der er mulighed for at vælge mellem en fuldtidsplads eller en deltidsplads i SFO2. En fuldtidsplads indeholder et morgentilbud, der vil være integreret med SFO 1-tilbuddet, og et eftermiddagstilbud. En deltidsplads indeholder eftermiddagstilbuddet. Der er ikke mulighed for kun at få morgentilbuddet.
Du kan se taksten for henholdsvis fuldtidsplads og deltidsplads her.

Har SFO2 lukket i skolernes ferier?

SFO2 er lukket 4 uger i løbet af året placeret som 3 uger i sommerferien samt dagene mellem jul og nytår inklusive 24. og 31. december. Der er mulighed for feriepasning i de 3 sommerferieuger. Hvis der efter placering af lukkedagene i juleperioden fortsat er lukkedage til rest, beslutter skolebestyrelsen på den enkelte skole, hvor disse dage skal placeres. I skoleferier udenfor de nævnte lukkeperioder er SFO2 åben fra normal skoledags start til normal SFO2 lukketid.

Hvordan ansøger jeg om en plads i SFO2? 
Pladsanvisningen flytter automatisk dit barn i SFO2, hvis det i forvejen går i SFO1. Du kan melde dit barn i SFO2 via Digital Pladsanvisning.

Mulighed for alders dispensation?
Undervisningsområdet kan i særlige tilfælde give dispensation for aldersgrænsen ud over 5. og 6. klasse. Hvis du ønsker at ansøge om dette, skal du henvende dig til dit barns skole.

Hvordan melder jeg mit barn ud af SFO2?
Du kan melde dit barn ud af SFO2 via Digital Pladsanvisning. Husk at udmelde dit barn af SFO, hvis barnet flytter skole.


Indholdsansvarlig Helle Andreasen , hea@horsens.dk