Vis emner under Forside
Formålet med modersmålsundervisningen er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, så de kan forstå det talte og skrevne sprog og kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt. Undervisningen skal også udvikle elevernes sproglige bevidsthed.

Hvem kan få modersmålsundervisning?
Kommunerne har pligt til at udbyde modersmålsundervisning for EU- og EØS-borgere. Der skal i følge Folkeskoleloven tilbydes modersmålsundervisning til elever, som:

  • Forsørges af en person, som bor i Danmark og som har statsborgerskab i et EU- eller EØS-land
  • Taler grønlandsk eller færøsk i hjemmet

For at der oprettes et hold i Horsens skal der være minimum 5 elever med samme modersmål, som ønsker undervisning. I dette skoleår undervises i islandsk og polsk på henholdsvis Egebjergskolen og Horsens Byskole.
Er der færre end 5 elever der ønsker undervisning i samme sprog, kan der tilbydes undervisning på hold i nabokommuner eller i Aarhus Kommune.
Undervisningen foregår efter almindelig skoletid, dvs. at undervisningen er uafhængig af elevernes øvrige undervisning. Undervisningen er gratis.

Tilmelding
Du tilmelder dit barn ved at udfylde tilmeldingsblanketten.
Du kommer til tilmeldingsblanketten her. Du skal bruge NemID for at logge ind. 
Du vil herefter blive kontaktet af den skole der varetager undervisningen, med information om opstart. Såfremt der ikke oprettes hold i det pågældende sprog, vil du blive kontaktet med henblik på at finde et egnet tilbud en nabokommune eller i Aarhus Kommune

Der er sidste frist for tilmelding den 15. juni 2017

Befordring
Horsens Kommune refunderer udgifter til elevens befordring svarende til udgiften til billigste offentlige befordringsmiddel. Eventuelle andre udgifter, herunder udgifter til ledsagelse, dækkes af elevens forældre selv.

Børne- og skoleudvalget i Horsens Kommune har vedtaget et kommunalt serviceniveau.
Du kan læse om det her.


Indholdsansvarlig Helle Andreasen , hea@horsens.dk