Vis emner under Forside

I Danmark indtræder undervisningspligten den 1. august i det kalenderår, hvor barnet fylder 6 år, og ophører den 31. juli ved afslutningen af undervisningen på 9. klassetrin. Undervisningspligten ophører dog senest den 31. juli i det kalenderår, hvor barnet fylder 17 år eller har afsluttet uddannelse, der er ligestillet med grundskolen.

Undervisningspligten skal ikke nødvendigvis opfyldes i folkeskolen, men kan også på forældrenes anmodning opfyldes ved hjemmeundervisning, hvor forældrene selv sørger for undervisningen.

Reglerne omkring hjemmeundervisning er beskrevet i Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v. kapitel 8

Undervisningen behøver ikke foregå i hjemmet, og kan omfatte børn fra flere hjem.

Hvordan kommer du i gang

Hvis du ønsker at hjemmeundervise dit barn, skal dette meddeles skriftligt til Horsens Kommune inden undervisningen begynder. Meddelelsen skal indeholde oplysning om:

  • Hvilke børn der hjemmeundervises
  • Hvor undervisningen foregår
  • Hvem der underviser børnene

Udgifter til materialer og bøger i forbindelse med undervisningen vil være for egen regning, ligesom det heller ikke vil være muligt at anvende UNI-login.

Tilsyn med undervisningen

I Horsens Kommune er det besluttet at tilsyn med undervisningen foretages af distriktsskolen.
Distriktsskolen modtager automatisk besked om at der skal føres tilsyn, så snart du har givet meddelelse om hjemmeundervisning. Der gennemføres tilsyn mindst to gange årligt.

Ved tilsynet tager distriktsskolen udgangspunkt i Horsens Kommunes retningslinjer for tilsyn med hjemmeundervisning.

Du kan se retningslinjerne her 


For yderligere oplysninger kontakt

Uddannelse og Arbejdsmarked

Rådhustorvet 4
8700 Horsens


Tlf.: 76 29 29 29
E-mail: uddannelseogarbejdsmarked@horsens.dk
Åbningstider:

Se åbnings- og telefontider

Indholdsansvarlig Helle Andreasen , hea@horsens.dk