Vis emner under Forside
  • PPRs skolepsykologer deltager i konferencer/ressourcecentermøder på skolerne, hvor personale og forældre kan fremlægge deres bekymring i forhold til et barns indlæring, udvikling og trivsel.
  • PPRs øvrige faggrupper som f.eks. tale-hørelærere og læsekonsulent kan deltage ved behov.
  • På konferencen drøftes problemstillingen omkring barnet, og der fokuseres på de ressourcer der findes hos barnet og i omgivelserne.
  • På denne baggrund vejledes/rådgives de voksne omkring barnet i hvordan de kan ændre deres indsats overfor barnet.
  • Drøftelsen på konferencen kan føre til flere konsultative møder.
  • Hvis det vurderes relevant og nødvendigt, kan barnet indstilles til PPR, hvor der oprettes en sag på barnet.
  • PPR laver en pædagogisk psykologisk vurdering på baggrund af f.eks. afklarende samtaler, observationer, spørgeskemaer, testning, etc.
  • I vurderingen gives forslag til pædagogisk indsats i forhold til barnet og de voksne omkring barnet. Det kan f.eks. ske ved indlæringsmæssige vanskeligheder, hvor psykologen samarbejder med både forældre og personale om, hvordan barnet kan støttes.

Indholdsansvarlig Laila Berthelsen, bulb@horsens.dk