Vis emner under Forside
  • Deltager i alle konsultative konferencer i dagplejen, vuggestuer og børnehaver
  • Deltager i ressourcecentermøder/konferencer på skolerne
  • Rådgiver/vejleder forældre, pædagogisk personale og forældre, f.eks. i forhold til børn i indlæringsmæssige, følelsesmæssige, sociale eller adfærdsmæssige vanskeligheder
  • Laver pædagogisk psykologiske vurderinger på børn, som er indstillet til PPR
  • Laver udtalelser til ungdomsuddannelser vedrørende børn med særlige behov (STU/EGU og efterskole)

Indholdsansvarlig Laila Berthelsen, bulb@horsens.dk