Vis emner under Forside
  • Deltager i alle konsultative konferencer i dagplejen og i vuggestuer
  • Deltager ved behov i konferencer i børnehaver
  • Vejleder forældre og pædagogisk personale med udgangspunkt i en sansemotorisk problemstilling – med fokus på leg, aktivitet, de fysiske rammer og det pædagogiske læringsmiljø
  • Laver vurderinger på børn, som er indstillet til PPR

Indholdsansvarlig Laila Berthelsen, bulb@horsens.dk