Vis emner under Forside
Billede af ung dreng

Ungerådgivningen er en enhed under familieafdelingen, der varetager støtte og hjælp til unge fra 12-18 år samt deres forældre.

Familier, børn og unge kan anonymt henvende sig til kommunen om rådgivning og hjælp. Børn vil oftest komme i kontakt med kommunen via deres forældre eller via en anden voksen i netværket. Flere og flere unge søger information via de sociale medier og benytter sig i højere grad af forskellige åbne tilbud om rådgivning og vejledning. Unge har også mulighed for at henvende sig til Familieafdelingen i Horsens Kommune. De kan henvende sig i Modtagelsen, der varetager alle nye henvendelser vedr. børn og unge under 18 år. Modtagelsen står til rådighed i forhold til råd og vejledning, ligesom de kan sørge for, at der bliver iværksat et længerevarende forløb, hvis der er behov for dette.

Det er muligt at henvende sig i Modtagelsen uden forudgående aftale, ligesom man kan henvende sig telefonisk i åbningstiden - se information i højre side under "For yderligere oplysninger kontakt". Udenfor Modtagelsens åbningstid kan Horsens politi kontaktes, hvis der opstår et akut behov for hjælp. Politiet har mulighed for at tilkalde en rådighedsvagt fra Familieafdelingen alle tider på døgnet. 

Hvis der er behov for en længerevarende social indsats, henviser Modtagelsen til Ungerådgivningen, Børnerådgivningen eller Specialrådgivningen, afhængig af barnets alder og problematik. Her sidder unge, børne -og specialrådgivere der varetager undersøgelser samt iværksætter forskellige former for støtte og behandling. 

Se yderligere oplysninger i Ydelseskataloget

  

U-turn - unge og rusmidler 

U-turn er en enhed under Ungecenteret, som er placeret på Nordvang, Robert Holms vej 5, 8700 Horsens. Ungecenteret varetager behandling af unge over 12 år, som har behov for særlig støtte. De forskellige behandlingstilbud forudsætter, at man er henvist via Familieafdelingen med undtagelse af U-turn, som også omfatter en åben rådgivning.

U-turns åbne rådgivning tager imod:

• Unge under 18 år i Horsens Kommune der har problemer med rusmidler

• Forældre i Horsens Kommune der er bekymret for deres børns forbrug af rusmidler

• Professionelle der arbejder med unge i Horsens kommune

Du er velkommen til at komme forbi og få en snak eller bestille en tid i rådgivningens åbningstid. Du er også velkommen til at ringe i rådgivningens åbningstid som er:

- Tirsdage kl. 12-16

- Torsdage kl. 12-18

Tlf. 21 73 12 37.

Pjece vedr. U-turn

 

Yderligere oplysninger

Du kan indhente yderligere oplysninger inden for ungdomsområdet på bl.a.:

http://www.unghorsens.dk

http://www.borger.dk

http://www.ungdomsproblemer.dk

http://www.bornetelefonen.dk

http://www.bornungesorg.dk


For yderligere oplysninger kontakt

Modtagelsen i Familieafdelingen

Robert Holms vej 5
8700 Horsens


Tlf.: 76 29 34 00
E-mail: familieafdelingen@horsens.dk
Åbningstider:

Mandag - onsdag: kl. 8.30 - 15.30
Torsdag: kl. 8.30 - 17.00
Fredag: kl. 8.30 - 13.30

Modtagelsen Familieafdelingen 

Udenfor almindelig åbningstid kan der ved 
absolut akutte situationer tages kontakt til
Horsens Politi på tlf. 114, der vil videreformidle
til Rådighedsvagten. 

Indholdsansvarlig Anna Storgaard, ansto@horsens.dk