Vis emner under Forside
Billede af søskendepar

Børnerådgivningen er en enhed under familieafdelingen, der iværksætter støtte og hjælp til børn under 12 år og deres forældre.

Familielivet er ikke altid lige nemt, og det kan være vanskeligt for nogle familier at få dagligdagen til at fungere uden store konflikter. Det kan være, at du eller I som forældre oplever, at jeres barn hører ikke efter eller har taget magten i hjemmet. Det kan skabe frustration og måske føre til uhensigtsmæssige handlinger, som du bagefter fortryder.

Langt de fleste ønsker at være gode forældre for deres barn og forsøger at skabe så gode vilkår som muligt. Dog kan forskellige forudsætninger gøre det vanskeligt for nogle forældre at skabe tilstrækkeligt gode rammer til, at deres barn trives. Årsagerne hertil kan være komplekse, og det kan være medvirkende til, at barnets udvikling er truet. I Børnefamilierådgivningen inddrager vi både forældrene og børnene i løsningen af familiens problemer.

Alle borgere kan henvende sig i Modtagelsen, der varetager alle nye henvendelser vedr. børn og unge under 18 år. Modtagelsen står til rådighed i forhold til råd og vejledning, ligesom de kan sørge for, at der bliver iværksat et længerevarende forløb, hvis der er behov for dette.

Det er muligt at henvende sig i Modtagelsen uden forudgående aftale, ligesom man kan henvende sig telefonisk i åbningstiden - se information i højre side. Udenfor Modtagelsens åbningstid kan Horsens politi kontaktes, hvis der opstår et akut behov for hjælp. Politiet har mulighed for at tilkalde en rådighedsvagt fra Familieafdelingen alle tider på døgnet. 

Hvis der er behov for en længerevarende social indsats, henviser Modtagelsen til Ungerådgivningen, Børnerådgivningen eller Specialrådgivningen, afhængig af barnets alder og problematik. Her sidder unge, børne -og specialrådgivere der varetager undersøgelser samt iværksætter forskellige former for støtte og behandling.

Se yderligere oplysninger i Ydelseskataloget

For yderligere oplysninger kontakt

Modtagelsen i Familieafdelingen

Robert Holms vej 5
8700 Horsens


Tlf.: 76 29 34 00
E-mail: familieafdelingen@horsens.dk
Åbningstider:

Mandag - onsdag: kl. 8.30 - 15.30
Torsdag: kl. 8.30 - 17.00
Fredag: kl. 8.30 - 13.30

Modtagelsen Familieafdelingen 

Udenfor almindelig åbningstid kan der ved 
absolut akutte situationer tages kontakt til
Horsens Politi på tlf. 114, der vil videreformidle
til Rådighedsvagten. 

Indholdsansvarlig Anna Storgaard, ansto@horsens.dk