Vis emner under Forside

 

Familieplejen er en afdeling under Familie og Forebyggelse. Familieplejen løser opgaver i forhold til både aflastnings - og plejefamilier. 

Hvis man ønsker at blive plejefamilie, skal man godkendes af Det Sociale Tilsyn midt, som alle kommuner i Region Midt samarbejder med.

 Plejefamilier søges

Horsens kommune søger i særlig grad aflastningsfamilier til aktive drenge i alderen 12-18år.Familieplejen  vil altid gerne høre fra godkendte plejefamilier, der har lyst og overskud til at påtage sig en opgave. Vi har brug for plejefamilier, der kan påtage sig aflastnings- og/eller døgnforanstaltninger.

I øjeblikket søger vi særligt:

Aflastningsfamilier:

Behovet er 1 – 2 weekender per måned, i enkelte tilfælde kan behovet dog være større. Familierne, vi søger, skal kunne rumme børn med særlige behov, eksempelvis fordi de er følelsesmæssigt sårbare og/eller har grader af funktionsnedsættelse. Desuden mangler vi i særlig grad aflastningsfamilier til børn med autismespekterforstyrrelser.

Fuldtidsplejefamilier:

Til vores ny projekt ”teenagere i familiepleje” søger vi familier, som ”brænder” for at gøre en forskel for unge. Som en del af projektet er der særlige ansættelsesvilkår og plejefamilierne forstærkes med ekstra tiltag ift. efteruddannelse, supervision o.lign. Hvis ovenstående har interesse kan yderligere information findes i pjecen ”Forstærkede plejefamilier”: Forstærkede plejefamilier

Familieplejen i Horsens prioriterer støtte af pleje- og aflastningsfamilier højt og tilbyder derfor bl.a. – et tæt samarbejde med regelmæssige konsulentbesøg og sparring fra familieplejekonsulenten. Derudover tilbydes cafémøder, kollegagrupper, gruppesupervision og efteruddannelse.

 

Send din ansøgning, CV, uddannelsespapirer samt dokumentation for erhvervserfaring m.v. Her tænker vi særligt på godkendelse og socialrapport.

Har I behov for yderligere oplysninger, er I velkommen til at kontakte os på mail familieplejen@horsens.dk eller på telefon  76291401


For yderligere oplysninger kontakt

Familieplejen
Fuglevangsvej 1
8700 Horsens
Tlf.: 76 29 14 01
E-mail: familieplejen@horsens.dk
Indholdsansvarlig Mona Jørgensen, mjn@horsens.dk