Vis emner under Forside


Formål med tilsyn 

Børne- og Skoleudvalget har jævnfør Dagtilbudsloven besluttet pr. 9 september 2013, at Horsens Kommune skal føre tilsyn med indholdet af privatinstitutioner og måden hvorpå opgaven udføres, herunder med, at de mål og rammer der er fastsat i Dagtilbudsloven, efterleves. Der foretages ordinært tilsyn hvert andet år - svarende til tilsynshyppighed for private daginstitutioner.

 • Privatinstitutionen overholder lovgivningens krav.
 • Indholdet af det pædagogiske arbejde i institutionen er i overensstemmelse med de generelle formålsbeskrivelser i dagtilbudsloven, samt med Horsens Kommunes mål og rammer på området. 
 • Privatinstitutionen udgør en forsvarlig ramme for børnenes hverdag og overholder Horsens Kommunes kvalitetskrav. 
 • Horsens Kommune får overblik over det antal børn, som passes i institutionen (inkl. ”udenkommunale” børn) i forhold til ibrugtagningstilladelse og tilskud.
 • Det kommunale tilskud går til lovlige formål. 
 • Horsens Kommunes godkendelseskriterier fortsat opfyldes. 

For yderligere information se venligst Godkendelseskriterier jf. § 5, stk. 1. 

Retningslinjer for tilsyn

Horsens Kommune er herudover forpligtet til at fastsætte og offentliggøre rammerne for tilsynet. Der afholdes ét anmeldt tilsyn hvert andet år, som planlægges og afholdes som følger:

 • Institutionens ledelse kontaktes senest 6 uger før tilsynsbesøget med henblik på fastsættelse af dato og tidspunkt for tilsynsbesøget. 
 • Institutionen orienteres endvidere om: 
  • Hvem der forventes at deltage. Som minimum deltager lederen af institutionen, én forældrerepræsentant fra bestyrelsen og én medarbejderrepræsentant. 
  • Hvilke materialer tilsynet skal modtage inden tilsynsbesøget, og hvornår. 
 • Senest 14 dage inden tilsynsbesøget fremsender institutionen en liste over tilsynet til deltagere i tilsynsbesøget. 
Tilsynsbesøget afholdes i den pågældende institution.

For yderligere information se venligst "Rammer for tilsyn" i boksen "se også".For yderligere oplysninger kontakt

Uddannelse og Arbejdsmarked

Tværgående Enhed for Læring

Udviklings - og tilsynskonsulent Bodil Høgh


Tlf.: 29 29 95 63
E-mail: laering@horsens.dk
Download Adobe Reader
Tryk på ikonet for at hente Adobe Acrobat Reader hvis du ikke kan åbne publikationerne her på siden.  
Indholdsansvarlig Lene Højer Jørgensen, bulhj@horsens.dk