Vis emner under Forside

I Horsens Kommune indgås der kvalitetsaftaler på dagtilbudsområdet. Der udarbejdes både en kommunekvalitetsaftale for hele dagtilbudsområdet, som indeholder de overordnede resultatmål, og en kvalitetsaftale for det enkelte dagtilbud.  

Kvalitetsaftaler har en gyldighed på to år og indeholder resultatmål for kvalitetsudviklingen inden for politisk vedtagne målområder. Kvalitetsaftaler indgår sammen med kvalitetsrapporter som dialog- og udviklingsredskab mellem politikere, dagtilbud, borgere og forvaltning.

Der er udarbejdet en kommunekvalitetsaftale for perioden 1. august 2016 - 31. juli 2018, som kan læses her. 


For yderligere oplysninger kontakt

Uddannelse og Arbejdsmarked

Rådhustorvet 4
8700 Horsens


Tlf.: 76 29 29 29
E-mail: uddannelseogarbejdsmarked@horsens.dk
Indholdsansvarlig Bettina Gundlund Johansen, bgjo@horsens.dk