Vis emner under Forside

Børne- og Skoleudvalget er optaget af høj kvalitet i vore kommunale dagtilbud og har formuleret følgende målsætning i udvalgsplanen 2014-2017, som gælder for både skoler og dagtilbud:

  • At børn og unge i Horsens Kommune opnår almen dannelse og får udnyttet deres læringspotentiale til fulde, så de opnår det bedst mulige udgangspunkt for videre uddannelse og beskæftigelse.
  • At børn og unge i Horsens Kommunes dagtilbud og skoler trives i sunde og fleksible fællesskaber og udfordrende læringsmiljøer.

Disse målsætninger har dannet baggrund for, at Horsens Kommune cirka hvert andet år gennemfører en tilfredshedsundersøgelse blandt forældre med børn i Horsens Kommunes kommunale dagtilbud. 

Forældretilfredshedsundersøgelsen indeholder spørgsmål om den pædagogiske indsats, samarbejdet med personalet, samspillet mellem børnene og de fysiske rammer samt om det enkelte barns trivsel og personlig mestring i det aktuelle læringsmiljø.

 

Forældretilfredshedsundersøgelsen 2017 viser, at der er en høj grad af tilfredshed med de kommunale dagtilbud. Samlet svarer 90 % af forældrene, at de er tilfredse eller meget tilfredse. Der er en høj svarprocent på 79,5 %.

Forældretilfredshedsundersøgelsen skal bruges til det videre arbejde med en fortsat udvikling af et dagtilbud i høj kvalitet. Resultater for de enkelte dagtilbud vil blive drøftet af den lokale ledelse, personale og forældrebestyrelse med henblik på den videre udvikling af det enkelte dagtilbud.

Dagtilbudsområdet som helhed vil arbejde med de overordnede resultater med henblik på den videre udvikling af dagtilbudsområdet som helhed. Nogle af resultaterne af forældretilfredshedsundersøgelsen vil indgå som datamateriale i udarbejdelse af kvalitetsrapporten for dagtilbudsområdet, som vil blive forelagt Byrådet i februar-marts 2018.

 

Nedenfor kan du læse den samlede kommunale svarrapport fra forældretilfredshedsundersøgelsen i henholdsvis 2014 og 2017:


For yderligere oplysninger kontakt

Uddannelse og Arbejdsmarked

Rådhustorvet 4
8700 Horsens


Tlf.: 76 29 29 29
E-mail: uddannelseogarbejdsmarked@horsens.dk
Åbningstider:

Se åbnings- og telefontider

Indholdsansvarlig Bettina Gundlund Johansen, bgjo@horsens.dk