Vis emner under Forside

Børne- og Skoleudvalget er optaget af høj kvalitet i vore kommunale dagtilbud og har formuleret følgende målsætning i udvalgsplanen 2014-2017 som gælder for både skoler og dagtilbud:

  • At børn og unge i Horsens Kommune opnår almen dannelse og får udnyttet deres læringspotentiale til fulde, så de opnår det bedst mulige udgangspunkt for videre uddannelse og beskæftigelse.
  • At børn og unge i Horsens Kommunes dagtilbud og skoler trives i sunde og fleksible fællesskaber og udfordrende læringsmiljøer.

Disse målsætninger har dannet baggrund for, at Horsens Kommune i november-december 2014 har gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt forældre med børn i Horsens Kommunes kommunale dagtilbud.

Forældretilfredshedsundersøgelsen skal bruges til det videre arbejde med en fortsat udvikling af et dagtilbud i høj kvalitet. Undersøgelsen rummer blandt andet spørgsmål til forældrenes oplevelse af deres børns trivsel, læring og personlig mestering samt oplevelsen af de rammer, der er til at skabe et dagtilbud af høj kvalitet.

Overordnet set er der opnået flotte resultater fra undersøgelsen sammenlignet med et landsgennemsnit, hvilket betyder at forældrene i Horsens Kommunes grundlæggende er tilfreds med dagtilbuddene i kommunen.

Resultatet har også vist, at der er en række udviklingspunkter. Disse udviklingspunkter arbejder de lokale dagtilbud med at sikre, at der sker en lokal opfølgning på og udarbejder mål for, hvordan der fortsat sikres et dagtilbud af høj kvalitet. 

 
Se den samlede rapport for Horsens Kommune her


For yderligere oplysninger kontakt

Uddannelse og Arbejdsmarked

Rådhustorvet 4
8700 Horsens


Tlf.: 76 29 29 29
E-mail: uddannelseogarbejdsmarked@horsens.dk
Åbningstider:

Se åbnings- og telefontider

Indholdsansvarlig Bettina Gundlund Johansen, bgjo@horsens.dk