Vis emner under Forside

Alle daginstitutioner skal ifølge Dagtilbudsloven servere et dagligt sundt frokostmåltid til børnene med mindre, at forældrene har fravalgt dette. 

Ud fra Dagtilbudsloven har Horsens Byråd har den 31. august 2010 besluttet følgende er gældende i Horsens Kommune:

  • Frokostmåltidet tilbydes indenfor dagtilbudsydelsen for 0-2 årige, som har en vuggestueplads.
  • Frokostmåltidet tilbydes ud over dagtilbudsydelsen for alle 3-5 årige, som har en børnehaveplads. 

 

Fravalg af frokostordning 

Forældre til børnehavebørn har hvert andet år mulighed for at fravælge frokostordningen. Afstemningen om fravalg er i juni måned i lige år med virkning efterfølgende 1. januar i ulige år.

Der er i juni 2016 afstemning om fravalg af frokostordningen med virkning fra 1. januar 2017.

Hvis der er flere huse i en daginstitution, skal det til afstemning blandt forældrene, om der skal være frokostordning. Hvis en daginstitution består af kun ét hus, er det forældrebestyrelsen, der træffer beslutningen.

 

Pris for frokostmåltid

Taksten for frokostmåltid i 2016 er 471 kr. pr. måned i 11 måneder. Klik her for at se en oversigt over taksterne i dagpleje, daginstitutioner og SFO.

 

Allergi eller anden sygdom

Som udgangspunkt kan vores køkkener tage stort hensyn til forskellige behov, der skyldes allergi eller lignende. Hvis du har et barn med fødevareallergi eller lignende, så er det vigtigt at tale med personalet om, hvilke muligheder institutionen har for at tage hensyn hertil.

Hvis det ikke er muligt for institutionen at tage højde for barnets allergi eller sygdom, så er det muligt at søge om fritagelse fra madordningen. En fritagelse betyder, at I selv skal give barnet madpakke med og ikke skal betale til madordningen i daginstitutionen.

Ansøgningsskema udleveres ved at kontakte dagtilbudslederen. Sammen med ansøgningen skal der vedlægges en lægeerklæring.

Mad- og måltidspolitik

Der er udarbejdet en overordnet mad- og måltidspolitik for de 0-6 årige i dagpleje, vuggestue og børnehave, som hver enkelt daginstitutioner kan udarbejde en lokal politik af. 

Den overordnede mad- og måltidspolitik kan læses her

Fødevarestyrelsen har udarbejdet en publikation om anbefalinger og inspiration til sund mad til børn i daginstitutionen. Det er disse anbefalinger, som gælder for det sunde frokostmåltid, der blev indført i Horsens Kommune i 2010.

Publikationen med anbefalinger og inspiration kan læses her 

Link til publikation med anbefalinger og inspiration

Mad- og måltidspolitikken er sammen med Fødevarestyrelsens anbefalinger styrende for det frokostmåltid, der bliver serveret.


For yderligere oplysninger kontakt

Uddannelse og Arbejdsmarked

Rådhustorvet 4
8700 Horsens


Tlf.: 76 29 29 29
E-mail: uddannelseogarbejdsmarked@horsens.dk
Åbningstider:

Se åbnings- og telefontider

Indholdsansvarlig Bettina Gundlund Johansen, bgjo@horsens.dk